کودکان-سرطانرئیس مجلس شورای اسلامی درباره بنزین پتروشیمی که در دولت قبل توزیع می شد و گفته می شود که آلوده و سرطان زا بوده، گفته است: «ما در گذشته در این باره سؤال کردیم و به ما گفتند که مشکلی ندارد اما هم‌اکنون گفته می شود که آلوده بوده است. البته من نمی‌دانم که این ها درست است یا نه اما در صورت درست بودن باید با افراد خاطی برخورد شود، سلامتی مردم شوخی نیست.»

این که مجلس درباره مسأله ای که با سلامت همه مردم ارتباط مستقیم دارد ، فقط به یک سؤال بسنده کرده و با جواب “مشکلی ندارد” ، قانع شده باشد ، مسأله ای است که در جای خود محل تأمل و تأسف است اما اینک مجلسیان وقت دارند کم کاری خود در خصوص بنزین پتروشیمی را به گونه ای دیگر جبران کنند.
از این رو ، سخنان علی لاریجانی در توجه به این مسأله واقعاً حیاتی را به فال نیک می گیریم و امیدواریم آنچه رئیس مجلس در لزوم برخورد با خاطیان آن پرونده گفته ، در عمل هم محقق شود و مردم با چشم خود ببینند کسانی که سال ها بنزین سرطان زا بر آنان و فرزندان شان تحمیل کردند، مجازات می شوند.

چگونه است که اگر کسی زخمی کوچک بر دست دیگری بزند ، دادگاه او را مجازات و به پرداخت دیه محکوم می کند ولی افرادی که در طول چندین سال متوالی ، بنزین هایی که ایجاد سرطان می کردند را در کل کشور توزیع کردند و افراد زیادی را به کام بیماری و مرگ فرستادند، سرشان را بالا بگیرند و راست راست در میان قربانیان خود راه بروند؟!

عذری به نام “ندانستن” هم از آنان پذیرفته نیست زیرا به گواهی آرشیو و اسناد، در تمام مدتی که بنزین مرگبار توزیع می کردند، کارشناسان و رسانه های مستقل فریاد بر می آوردن “این کار را نکنید، جان مردم در خطر است”، اما آقایان دولتی، منتقدان را به عناوینی چون اشاعه اکاذیب ، تشویش اذهان عمومی و سیاه نمایی و آب به آسیاب دشمن متهم می کردند!
تحریم هم بهانه است زیرا کدام عقل سلیم ، کدام دین و منطق و کدام قانونی اجازه می دهد به دلیل تحریم ، با دست همه مردم خود را از کودک و بزرگسال و زن و مرد در معرض سرطان قرار داد و آنها را به انواع بیماری ها دچار و رفتاری به مراتب بدتر از تحریم با مردم کرد؟!

محاکمه سریع عاملان توزیع بنزین های آلوده -که کاملاً مشخص است چه کسانی هستند-  نه تنها اجرای عدالت و مورد انتظار و مطالبه همگانی است ، بلکه یک اقدام پیشگیرانه است تا کسانی که در مصدر امور هستند یا از این پس خواهند بود، بدانند که بازی کردن با سلامتی و جان مردم ، جنایتی است که بدون مکافات باقی نخواهد ماند.
عدم برخورد با این افراد ، جایزه دادن به آنها و شریک جرم بودن با افرادی است که بعد از این با خیال آسوده ، جان و سلامتی مردم را بازیچه قرار می دهند.
از رئیس مجلس شورای اسلامی که به لزوم برخورد با خاطیان توزیع بنزین آلوده تصریح کرده انتظار می رود هم از طریق مجلس و هم به عنوان وکیل مردم از طریق قوه قضائیه این موضوع را به طور جدی پیگیری کند و بداند که حمایت و دعای خیر مردم در پیگیری این پرونده ملی پشت سرش خواهد بود.

 

منبع:عصرایران