آلمان-ناتووزیر امور خارجه آلمان در سخنانی تصریح کرد که من هیچ راهی برای عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) نمی بینم
به گزارش تسنیم، به نقل از روزنامه آلمانی “فرانکفورتر روند شای”، ” فرانک والتر اشتاین مایر”، وزیر امور خارجه آلمان با عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) مخالفت کرد.
وی با تاکید بر اینکه می تواند یک هماهنگی تنگاتنگ تر با کیف در کمیسیون اوکراین- ناتو را تصور کند، در عین حال هیچ چشم اندازی برای عضویت این کشور در ناتو ارزیابی نکرد.
“اشتاین مایر” که روز گذشته در وایمار سخن می گفت همچنین تصریح کرد که من یک راه برای عضویت اوکراین در ناتو را نمی بینم. البته این موضع وزیر خارجه آلمان هنوز به صورت رسمی در برلین مورد موافقت قرار نگرفته است.
لازم به ذکر است که وزاری خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در نشست دیروز خود در مقر ناتو در بروکسل تصمیم گرفتند تا به تمامی همکاری‌های نظامی و غیرنظامی خود با روسیه پایان دهند.