بوی خوب گل رز می‌تواند حتی خوشبوتر باشد اگر با کلمات مثبت همراه شود.

  به نقل از ایسنا، محققان دانشگاه مونترال کانادا در پژوهش جدید خود مدعی شده‌اند که انسان بو را نه فقط با بینی، بلکه با چشمانش حس می‌کند.
آنها بر این باورند که بو بسته به چگونگی توصیف آن می‌تواند با قضاوتهای متفاوتی روبرو شود.
این محققان از ۵۰ داوطلب خواستند روغن کاج، گرانیول، زیره سبز و همچنین پنیر پارمسان را بو کنند.
هر کدام از این بوها بطور تصادفی با برچسب مثبت یا منفی بر روی یک نمایشگر رایانه ارائه می‌شدند.
برای مثال، روغن کاج با برچسب «برگ سوزنی کاج» یا «حلال قدیمی» همراه بود.
گرانیول با برچسب «گلهای تازه» یا «عطر ارزان» و پنیز پارمسان با برچسب «پنیر» یا «استفراغ خشک» ارائه شدند.
تمام شرکت‌کنندگان در این پژوهش هنگامی که چهار عطر با برچسبهای مثبت به آنها ارائه شد، آنها را مثبت خواندند.
بطور خاص، آنها عطرهای همراه با برچسبهای مثبت را حتی وقتی با مواد غیر غذایی مرتبط بودند، دلپذیر و خوردنی توصیف کردند.
همین عطرها هنگامی که با برچسبهای منفی همراه می‌شدند، ناخوشایند و غیر قابل خوردن توصیف می‌شدند.