نمکمدیر دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ابراز نگرانی از وجود نمک های تقلبی در بازار و تبلیغات گسترده ای که در مورد نمک های غیراستاندارد مانند نمک دریا می شود گفت: حتی پای این تبلیغات به برنامه های آشپزی تلویزیون هم کشیده شده است.
« زهرا عبداللهی»  در گفت و گو با ایرنا افزود: متاسفانه برخی افراد سودجود نمک دریا را که مجوز تولید ندارد و حتی به دلیل وجود ناخالصی فراوان ممکن است حاوی دو ماده سرطان زا( سرب و کادمیوم) باشد، تبلیغ می کنند.
عبداللهی اظهارداشت: بسیاری از نمک های تقلبی به صورت زیرزمینی تولید می شوند که دسترسی به تولیدکنندگان آنها کار مشکل و قابل پیگیری نیست. وی ادامه داد: سازمان غذا و دارو باید بر کارخانه های تولید نمک نظارت و تولید کننده های متخلف را شناسایی کند. وی با بیان این که ۲۰سال پیش سازمان یونیسف رایگان به ایران ید ارایه می کرد، افزود: از زمان تحریم یدید پتاسیم گران شده و ممکن است کارخانه ها ید با کیفیت پایین خریداری کنند یا یدید پتاسیمی را که برای مصارف دامی است استفاده کنند.
خانم عبداللهی افزود: بررسی های جدید این وزارتخانه از طریق اندازه گیری ید در ادرار دانش آموزان نشان می دهد که در برخی نقاط کشور، ید در ادرار دانش آموزان پایین است و نگرانی این وزارتخانه این است که با وجود موفقیت هایی که کسب کردیم، به عقب برگردیم.
عبداللهی گفت: ید یک عنصر ضروری برای بدن است که برای رشد و نمو، حتی قبل از تولد نیز مورد نیاز است چرا که کمبود ید باعث بزرگی غدد تیروئید می شود. وی یادآورشد: اختلال در رشد مغزی و جسمی، ناشنوایی و انحراف چشم، کاهش بهره هوشی کودکان، کاهش قدرت یادگیری و اُفت تحصیلی از دیگر عوارض کمبود ید در افراد است.