حسن-روحانیرئیس جمهور در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ضمن تبریک این رویداد مهم فرهنگی، به اصحاب فرهنگ و همه فعالان و آفرینندگان آثار و ناشران و عرضه کنندگان گفت: کلمه کتاب و نام کتاب هم با فرهنگ ایرانی ما و هم با فرهنگ اسلامی ما عجین است.

وی افزود: اگر موسای کلیم را به عنوان شکافنده نیل می شناسند و اگر عیسی روح الله را به عنوان زنده کننده مردگان می دانند، پیامبر عظیم الشان اسلام را به عنوان صاحب کتاب می شناسند؛ معجزه پیامبر ما کتاب است و ما مسلمانان و خانواده های ایرانی از دوره خردسالی جزء اولین اشیایی که در قفسه اتاق مشاهده می کردیم کتاب و حداقل قرآن مجید بود.

روحانی ادامه داد: ارتباط ما مسلمانان با ادیان آسمانی دیگر و با پیروان مکاتب توحیدی با کلمه کتاب شکل می گیرد، ما آنها را اهل کتاب می دانیم و کلمه اهل کتاب ارتباط ویژه ما مسلمانان با همه فرق و ادیانی است که به نزول کتاب آسمانی معتقد هستند.

امسال سال فرهنگ و اقتصاد است، نه سال تخریب نه سال دروغ

روحانی با اشاره به اینکه نقد حق همه گروه هاست، ادامه داد: آنچه پسندیده نیست این است که با پول مردم و بیت المال مردم از دولتی که منتخب مردم است و با رای اکثریت شروع به کار کرده است کسی بخواهد به جای نقد تخریب را شروع کند.

رئیس جمهور ادامه داد: ما از همه می خواهیم با شناسنامه حرف بزنند و بگویند وابسته به کدام جناح هستند، با نام جناح خود سخن بگویند نه با نام ملت ایران، ملت ایران راهش روشن است، ملت ایران به دنبال آرامش و اعتدال است، به دنبال پیشرفت و اخلاق است؛ اگر گروهی می خواهند ذهن مردم را از تعالی اخلاقی بازدارند یا با اتهام و تخریب و دروغ بر اخلاق جامعه ضربه وارد کنند یادشان باشد امسال سال فرهنگ و اقتصاد است، نه سال تخریب نه سال دروغ و نه سال مشغول کردن مردم به حوادث غیر واقعی و رویدادهای تخیلی که از ذهن کوچک برخی بر می خیزد.

هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی نیست 

وی تاکید کرد: ما باید راه را برای کار مولفان و صاحبان اندیشه آسان کنیم و تشخیص خوب و بد را به صاحبنظران واقعی و اصحاب فکر و قلم واگذار کنیم.

روحانی گفت: باید بدانیم که هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست و آنها بهترین ممیزان هستند.

صاحبان فرهنگ نیاز به گشت ارشاد ندارند 

رئیس جمهور با بیان اینکه دولت معتقد است باید دخالتش را در امور کارها کمتر و کمتر کند، تصریح کرد: باید بگذاریم صاحبان صلاحیت بهترین شیوه ها را برای اداره کشور برگزینند.

وی با تاکید بر اینکه همه دولت ها نیازمند به ارشاد صاحبان فرهنگ هستند، گفت: صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند و خود نیز باید دیگران را ارشاد کنند که آنها فرهنگ و ارزش های جامعه را خود به خوبی حفظ خواهند کرد.

حرمت اهل قلم را نگاه داریم

رئیس جمهور با بیان اینکه کتاب به معنای ظهور و بروز خرد و اندیشه انسان است، گفت: به همان اندازه که اندیشه و خرد دارای حرمت است، کتاب و نشر دهنده آن و خواننده کتاب نیز دارای حرمت است، البته حرمت کتاب و یا آفریننده اثر تنها با زبان و بیان نیست بلکه باید در قانون و مقررات و حمایت هایمان و نیز در امنیت حقوقی و اجتماعی و فرهنگی خود تلاش کنیم، حرمت اهل قلم را نگه داریم که این قلم مورد احترام خالق و آفریننده جهان است که به آن قسم یاد کرده است، قلم دارای حرمت است و صاحب آن حرمت بیشتر است.

روحانی افزود: حبل المتینی که ما را به همه اعصار و همه کشورهای جهان متصل می کند، کتاب است؛ کتاب ما را به دیار دور و نزدیک و فکر و فرهنگ و راه و روش آنها آشنا می سازد پس کتاب حلقه اتصال همه انسانهاست و همه ما را به هم متصل می سازد.

کتاب مانند فرهنگ مرز نمی شناسد

وی ادامه داد: اسلام آیینی است که تعلق به قوم و قبیله ای ندارد و دریچه ورود و حقایق و علم و دین و فرهنگ را عقل و دل می داند، نه طایفه و سرزمین؛ پس کتاب همانند فرهنگ و دین مرز نمی شناسد بلکه ارزشی ورای همه مرزهای سیاسی و جغرافیایی است.

رئیس جمهور گفت: اگر می خواهیم کتاب جایگاه اصلی خود را بیابد باید برای آفریننده و ناشر و عرضه کننده کتاب امنیت و آزادی را تضمین کنیم، بدون آزادی، فکر و خرد و اندیشه واقعی انسان بر روی صفحه کاغذ یا صفحه فضای مجازی ثبت نمی شود، همه آثار ثبت شده جهانی و محفوظ مانده، کتاب هستند، کتاب به معنای آن است که ما از دیروزمان باز نمی مانیم و نسبت به فکر فردایمان که چه باید باشد نیز فاصله نمی گیریم.

باید زمینه را برای نوشتن آرام تر و بدون دغدغه فراهم کنیم

روحانی افزود: اگر کتاب می خواهد جامعه ما را در مسیر پیشرفت قرار دهد باید با نقد توام باشد، کتاب و نقد، اندیشه و نقد متمم و مکمل یکدیگر هستند، کدام اندیشه هست که بدون نقد و نقادی به پیش رفته و کمال یابد و کدام نقدی بدون اندیشه می تواند مفید فایده باشد.

وی گفت: در دنیای کتاب باید زمینه را برای نوشتن آرام تر و بدون دغدغه فراهم کنیم، بگذاریم آنچه در دل و اندیشه وجود دارد بر روی صفحه کاغذ خود نمایی کند، البته دولت در پی سانسور دولتی نیست، همانطور که می بینید بیشترین نقد امروز در جامعه از دولت و دولتمردان می شود و من افتخار می کنم به دولتی که شرایطی را به وجود آورده تا همه به راحتی نقد می کنند و سخن می گویند و گاهی از کاه کوه می سازند.

در پی فرهنگ مقاومتی و دانش بنیان باشیم 

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه همان طور که باید به دنبال اقتصاد مقاومتی باشیم باید به دنبال فرهنگ مقاومتی نیز باشیم، گفت: فرهنگ و اخلاقی که ملتی را در برابر هویت های دیگر تضمین کند و بتواند در برابر انواع موج های انحرافی مقاومت کند آن فرهنگ مقاومتی است و همان طور که ما نیاز به اقتصاد مقاومتی داریم، نیاز به فرهنگ دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان هم داریم.

وی افزود: فرهنگ ما در کنار دینی است که اساسش تعقل و تفکر است و ما را هدایت به فکر کردن می کند. فرهنگی است که از دیرباز در آن شعر و کتاب و خداپرستی وجود داشته است.

روحانی با اشاره به هویت اسلامی و ایرانی مردم ایران ادامه داد: جامعه ما اعتقادات و چارچوبی را برای همه از جمله آفرینندگان، نویسندگان و مبلغان فرهنگی پیش رو گذاشته است و آن چارچوب منافع ملی، مصلحت ملی و احترام به فرهنگ، دین، عقاید مردم، وحدت ملی، تمامیت ارضی و اسرار کشور است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت اجازه نمی دهند کسانی در جامعه تفرقه ایجاد کنند، گفت: ملت ما اجازه نمی دهند که در جامعه بین اقوام، طوایف و مذاهب شکاف و فاصله بیفتد.

وی افزود: ارزش آفرینان جامعه ما در قدم اول مادران، معلمان، اساتید و مولدان فرهنگ در جامعه هستند. اگر امروز دنبال ثروت ملی هستیم باید یاد فهم ارزش آفرینانی که نام آنان کمتر برده می شود نیز باشیم چرا که آنها بودند که انگیزه لازم را برای حرکت و تعالی به جامعه دادند و پایه های اولیه اخلاق را خلق کردند.

رئیس جمهور با بیان اینکه برای دستیابی به فرهنگ و اقتصاد مقاومتی راهی جز اعتدال، همراهی و همزیستی مسالمت آمیز نداریم، گفت: نباید اجازه دهیم عده ای در میان ما تفرقه ایجاد کنند و امروز که شرایط تعامل در جهان و فضای بین المللی فراهم تر است، نباید اجازه دهیم این فضا را برهم زنند.

نمایشگاههای بین المللی نوعی دیپلماسی عمومی هستند

روحانی نمایشگاههای بین المللی را نوعی دیپلماسی عمومی و تعامل با کشورهای جهان دانست و افزود: نمایشگاههای بین المللی محل تلاقی فرهنگ و اندیشه هاست. اینجا تنها محل فروش کتاب نیست، بلکه جولانگاه فرهنگ است.

وی ادامه داد: نمایشگاههای بین المللی جایگاه ظهور و بروز عقلانیت و اندیشه است و باید از همدیگر استفاده کنیم و به همدیگر نزدیک شویم.

روحانی افزود: ما تابع همان پیامبری هستیم که به ما یاد داد برای فراگیری علم به اقصی نقاط جهان حتی چین برویم. بنابراین ما نیز باید زمینه را برای فعالیت فرهنگ دوستان آماده کنیم و مشکلات را از پیش پای نشر کتاب برداریم. و فضا را برای همه آنهایی که تلاش می کنند چه آفرینندگان اثر، چه ویراستاران و حروف چینان و چه کسانی که در چاپخانه تلاش می کنند و مواضع خود را به محصول اندیشه ها آراسته می کنند، فراهم کنیم.

وی ادامه داد: من در آغاز سال تحصیلی به همه معلمان توصیه کردم که به زنگ انشاء اهمیت بدهید و در آن بخوانید و بنویسید که خداوند در قرآن گفته است “اقرا بسم ربک الذی خلق”.

رئیس جمهور در ادامه با تشکر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همه دست اندرکاران برای برگزاری این نمایشگاه و سایر امور فرهنگی، گفت: از همه مولفان و آنهایی که در خلق و نشر آثار فرهنگی تلاش می کنند، سپاسگزارم چرا که قدرت ما در سایه کار شما خواهد بود.

روحانی در پایان برای تعالی فرهنگ و اخلاق در سال فرهنگ و اقتصاد آرزوی موفقیت کرد.

منبع:مهر