برنج-ایرانیدکتر رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و داروی کشور ، گفت: تصمیم جدیدی در خصوص واردات برنج گرفتیم.

وی در خصوص این سیاست جدید گفت: برنج‌های وارداتی باید از مزارعی که ما تأیید کرده‌ایم وارد شوند و همچنین از شرکت‌های بسته‌بندی و فرآوری مورد تأیید، تهیه و استفاده شود.
دکتر دیناروند ادامه داد: ‌ یک هیئت ۱۲ نفره و تعدادی نمایندگان مجلس دعوت کرده‌ایم تا به عنوان ناظر حضور داشته باشند تا با فرآیند تأیید کیفیت برنج‌های وارداتی آشنا شوند.
دکتر دیناروند ادامه داد: با طرف‌ هندی که تأمین‌کنندهٔ اصلی برنج وارداتی برای ایران مذاکراتی انجام گرفته تا از منابع معتبر برنج وارد شوند.
وی افزود: برندهایی که مجوز دارند از منابع معتبر خواهند بود و امکان اینکه برندسازی ناگهانی صورت گیرد و کاملا از بین خواهد رفت.
معاون غذا و دارو گفت: برنج تولید داخل از ابتدای سال ۹۳ به طور اجباری شناسنامه‌دار خواهد شد و دیگر عرضه به صورت فله‌ای نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ضوابط و مقررات فنی در رابطه با برنج‌های وارداتی را اصلاح کرده‌ایم و حد مجاز فلزات سنگین و سموم را ۲۰ درصد کاهش داده‌ایم یعنی شرایط نسبت به قبل سخت‌گیرانه‌تر است.
منبع:باشگاه خبرنگاران