تجربهامیدوار:

من خواب دیدم با پدرم داشتم می رفتم در مکانی که قبلا مدرسه بود(البته خودم آنجا درس نخونده ام) چند تا از دوستان مسجدی ام ایستاده بودند و ما را دعوت کردند تو. من و بابام و یکی از دوستانم و یک نفر دیگه که یادم نیست رفتیم تو یه اطاق. همینطور که مشغول صحبت بودیم دیدم یک توالت فرنگی تو اطاق هست و چون خیلی احتیاج به قضای حاجت داشتم این کار را انجام دادم اما یکدفعه فهمیدم که در واقع زیر پام فرش بود و همینطور نگران بودم که الان آبروم میره. دیگه نمی فهمیدم بقیه دارند راجع به چی حرف میزنند تا اینکه اون دو نفر رفتند و من به بابام گفتم اینجور شده و بابام گفتند طوری نیست فرش را جمع می کنیم میبریم بیرون.

وقتی بلند شدم و نگاه کردم با اینکه قبلش تصور می کردم احتمالا لباس هام و شلوارم نجس شده باشه هیچ چیزی نبود و برام سوال شده بود چه جوری این کثافت ها بدون تماس با شلوار به بیرون رفتند. بعد هم اینکه حجمشون خیلی زیاد بود که با خودم می گفتم چرا اینقدر زیاد؟ به نظر غیر طبیعی بود و نکته آخر اینکه کثافات دو بخش بودند یک بخش خیلی تازه بود و یک بخش خیلی خشک شده و مثل اینکه زمان ازش گذشته باشه که این هم برام سوال بود که چرا این جوری است و جالب اینکه این دو بخش به خوبی با یک خط از هم جدا شده بودند.

تعبیر خواب :

آتش را از نو کشف و چرخ را از نو اختراع نکنید. دوست خوبم، تجارب دیگران را قدر بدانید و متوجه باشید زمانی که به درستی از آموخته های دیگران استفاده کنید، دیگر نیازی نیست خودتان آزمون و خطا کرده و زمان و انرژی تان را از دست دهید. آزموده را آزمودن خطاست.

تعبیر خواب پدر

پدر نماد کسی است که به اصطلاح از شما دوتا پیراهن بیشتر پاره کرده است. او را می توانید کسی بدانید که بسیاری از ندانسته های شما را پیشتر آزموده و می داند در قبالشان چه باید بکند. تعبیر خواب مدفوع کهنه و تازه با خطی دقیق از هم جدا شده اند تا نشان دهند، هنگامی که راهی آزموده شد و نتیجه منفی داد، دیگر نیاز به دوباره امتحان کردن ندارد. واقعیت علم نیز همین است که تجارب بر هم انباشته شده و با شناخت مسیرهای اشتباه انسان می تواند راه دست یابی به هدف را بیابد.

تعبیر خواب دستشویی فرنگی

در واقع، دستشویی فرنگی نیز دستگاهی است که اهداف ما را به شیوه متفاوتی برآورده می سازد. بنابراین، زمانی که راه استفاده از آن را آموختیم، قادر است در خدمت ما قرار گیرد. نسبت به افرادی که پیرامونتان قرار دارند، احساس بیگانگی نکنید. از این که نمی دانید خجالت نکشید، از این که چیزی را بلد نیستید، شرمنده نباشید. زمانی احساس شرمساری کنید که دیگران باشند و بتوانند به شما یاد دهند، اما از کمکشان خود را محروم سازید!

دقیقا، به همین دلیل بچه مسجدی و پدر در رویایتان کنار هم قرار گرفته اند: آیا پدر محرم و آن دو دیگر نامحرم هستند؟ آموختن را حق خود دانسته و بدون هیچ معذوریتی برای فهم مسائل عمل کنید و البته تجارب دیگران را نیز به کار بندید.