درمانرییس ستاد تحول نظام سلامت گفت:پرداختی های دولت از هزینه های بستری در بیمارستان های دولتی از پس فردا به۹۰درصد میرسد.
محمد آقاجانی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: درحال حاضر مردم در بیمارستان های دولتی نزدیک به۴۰درصد هزینه های بستری را خود می پردازند و در این برنامه که بودجه آن از محل اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه ها تامین شده است، بیماران در شهرها۱۰درصد و روستاییان و عشایر۵درصد هزینه های بستری را در بیمارستان های دولتی خواهند پرداخت.
وی اضافه کرد: این پوشش۹۰درصدی، شامل همه هزینه های بستری تخت و معاینات و خدمات داخلی و جراحی، داروها، تجهیزات و اقدامات تشخیصی شامل عکسبرداری ها و آزمایش خواهد بود.
معاون درمان وزیر بهداشت در ادامه گفت: هم اکنون به طور متوسط هر شخصی که در بیمارستان دولتی بستری می شود،۶۴۰هزار تومان می پردازد که با اجرای این برنامه از دوشنبه (پس فردا)، این مبلغ به۱۴۰هزار تومان می رسد.
دکتر آقاجانی همچنین در مثالی دیگر به هزینه جراحی قلب بـــاز در بیمارستان های دولتی اشاره و اضافه کرد: تاکنون برای چنین جــــراحی، مردم۵ر۲تا۳میلیون تومان می پرداختند که این مبلغ از پس فردا، به حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
وی بخش دیگری از بهبود خدمات برای بیماران بستری را در بیمارستان های دولتی، تامین همه گونه دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز در همان بیمارستان اعلام کرد و گفت: با اجرای برنامه تحول نظام سلامت که از پس فردا ۱۵ اردیبهشت اجرا می شود، دیگر هیچ بیماری برای تهیه دارو یا وسایل یا حتی اقدامات تشخیصی که در آن بیمارستان موجود نیست به خارج از بیمارستان فرستاده نمی شود بلکه همان بیمارستان از طریق شبکه دانشگاهی برای تهیه داروی مورد نیاز یا اقدامات تشخیصی، اقدام می کند و وجهی هم در این باره بجز همان ده درصد سهم بیماران از قیمت دارو یا لوازم یا عکس برداری و آزمایش اخذ نمی شود.