کارگرانرئیس کارگروه مزد مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت:با تاکید بر اینکه قراردادهای موقت کار، مهمترین ابزار کارفرمایان برای سوء استفاده از کارگران است گفت:تخصیص پایه سنوات بعنوان لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران محسوب می‌شود و می‌تواند نوعی انگیزه برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه از سال جاری کارگران قراردادی از پایه سنوات محروم نیستند گفت: متاسفانه تا کنون کارگران قرارداد موقت از دریافت پایه سنوات محروم  بوده‌اند که این مسئله چیزی جز بی عدالتی نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار نیست.

فرامرز توفیقی ادامه داد:زمانی که پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت پرداخت شود می تواند با تقویت مهارت، باعث ارتقای بهره وری کارگران قرارداد موقت شود.

وی گفت: با بخشنامه ای که در سال ۹۲ از سوی وزارت کار ابلاغ شد از سال جاری دیگرهیچ تفاوتی برای پرداخت پایه سنوات بین کارگران قراردادی و رسمی وجود ندارد.

توفیقی گفت: امسال هر کارگر بسته به گروه شغلی که دارد پایه سنوات دریافت می‌کند پایه سنواتی ۵۰۰ تومان  در سال جاری با توجه به گروه شغلی تا گروه ۱۲، ۱۰ تومان ،۱۰ تومان است بعد از گروه دوازده ۲۰ تومان ۲۰ تومان افزایش می‌یابد. با توجه به بخشنامه ارسالی از سوی وزارت کار در سال ۹۲ این مورد در دستور العمل  دستمزد سال ۹۳ بیان شد.

 

منبع:تسنیم