اولین گام بلند دولت تدبیر امید در بهبود وضعیت سلامت شهروندان برداشته شد. از شنبه، تمام جایگاه های سوخت کشور بنزین یورو ۴ عرضه می کنند. به این ترتیب، یکی از مهمترین عوامل تهدید کننده امنیت زیستی مردم برطرف می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از عرضه بنزین یورو ۴ در جایگاه‌های سوخت خبر داد.
معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: تمامی جایگاه‌های توزیع سوخت از روز شنبه مورخه ۲۶ بهمن ماه جاری بنزین یورو ۴ را عرضه می‌کنند.
وی افزود: البته این نوع بنزین، برطرف کننده کامل آلودگی هوا نخواهد بود اما گام بسیار مهمی است که در مسیر کاهش دامنه آلودگی‌ هوای استان‌‌های کشور برداشته شده است و از روز شنبه تمامی
جایگاه‌های توزیع سوخت حاوی بنزین یورو ۴ می‌شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد:طرح عرضه بنزین یورو ۴ در تمامی نقاط کشور عملیاتی خواهد شد و این
امر سیاست دولت است که امیدواریم موانع اجرایی آن برطرف شود.