shy-womanزهره:

من حدودا دو هفته است که خوابای جالبی می بینم. آخرینش دیشب بود یعنی پنج شنبه شب که دیدم یک نوزاد که انگار برای من بود را شیر می دادم و مکیدن هاش رو حس می کردم؛ اما خیلی خوشحال نبودم و خجالت می کشیدم. تواما حس جالبی هم داشتم. نوزاد هم تا جایی که یادمه دختر بود.
تعبیرش رو لطف می کنید؟ خواب های قبلیم هم اکثرا خواب ماهی بودن. ضمنا بنده ازدواج کردم و فرزند ندارم.

تعبیر خواب :

جسارت ابراز وجود داشته باشید. چرا احساسات سالمتان را مخفی می کنید؟ چرا باید سررشته زندگی تان را دست نگاه دیگران بدهید؟ هرچه می خواهند فکر کند، هرگونه می خواهند حرف بزنند، جلوی دهن مردم را که نمی شود بست، شما دوست خوبم، خودتان باشید.

تعبیر خواب مک زدن نوزاد و تعبیر خواب نوزاد و تعبیر خواب شیر خوردن بچه

در رویا، مک زدن نوزاد را تجربه می کنید، حس خوشایندی است. آیا این طور نیست؟ اما، چیزی مانع می شود تا به آن لذت باشکوه مادر بودن نرسید، آن چیز وابستگی ای است که شما به طرز تلقی دیگران از خودتان دارید. دوست عزیز، شرطی بودن یعنی همین! یعنی این که ما همه اش فکر کنیم دیگران چه فکری درباره ما می کنند و از این بابت رنج بکشیم.

اگر می خواهید ورزش کنید، اگر می خواهید بدوید، اگر می خواهید شاد باشید، یا ادامه تحصیل دهید یا هر چیز دیگری که شما را شاد می کند، این خواستن حق شماست. از حرکت در مسیر هدفتان لذت ببرید و اجازه ندهید باورها و سنت های ناسوده زندگی تان را تحت تاثیر قرار دهند.