ارامش-زنلاله:

سلام… دو شب پشت سر هم خواب دیدم که داریم از خونمون اسباب کشی می کنیم به خونه جدید… خونه جدیدمون خیلی قشنگ بود خیلی هم بزرگ و شیک بود. تو خواب شب اول خونه  رو از یکی از فامیلامون که زیاد رابطه خوبی باهاشون نداریم خریده بودیم یعنی خونه اونا مال ما شده بود. خونه شب دوم رو دقیقا ندیدم فقط می دونستم خیلی قشنگه. وسایلایی رو هم که داشتیم براش می بردیم خیلی شیک بود.خواهش میکنم تعبیر خواب اسباب کشی را برایم بفرستین.

تعبیر خواب :

با ایجاد تغییر در خودتان می توانید وضعیت روحی تان را بهبود داده و کسب آرامش خاطر کنید.

یکی از بهترین مستندهایی که دیدم مربوط به یک قبیله از بابن ها بود که رفتاری بسیار پرخاشگر داشتند و در اثر بیماری تمام سرگروه هایشان مردند و نرهای مسالمت جو باقی ماندند. نکته حیرت انگیز تغییر فرهنگ این قبیله بود که از آن پس رفتار پرخاشگرانه محو شود و اعضاء قبیله روحیه ای بسیار اهل مدارا یافتند و در نتیجه نه تنها ضریب سلامت اعضاء افزایش یافت بلکه قبیل به سرعت افزایش جمعیت یافت.

دوست خوبم، آیا ما از بابن ها کمتر هستیم؟ این دو خواب به وضوح مسیر دست یابی به آرامش را برایتان ترسیم کرده اند. خانه بزرگ، شیک و زیبا می تواند بیانگر آن حجمی از آرامش خاطر باشدکه شما طالب آن هستید. اما برای رسیدن به آن باید خانه را نو کنید، باید اسباب کشی نمایید و ذهنتان را از فکرهای منفی بزدایید.

دوست عزیز، بسیاری مواقع مرز خوشبختی مانعی است که ما برای خود تراشیده ایم. پس از آن منیت تیره و تار عبور کرده، خانه تکانی ذهنی کنید و به آرامشی که تشنه آن هستید، دست یابید.