instant-focus-method-womanفریده:

یک جراحی در پیش دارم, فوری نیست ولی تصمیم داشتم در تعطیلات کاری ام باشد. از طرفی طول دوره نقاهت بعد جراحی قابل پیش بینی نیست و شاید طول بکشد و با کارم تداخل کند. خواستم برایم استخاره ای بگیرید که آنرا به چند ماه بعد موکول کنم یا زودتر انجام دهم.

 

استخاره :

انسان را آفرید.

سوره رحمن / آیه ۳

آفریدن به معنای خلق کردن و ایجاد است و در باب استخاره شما، اشاره به تاثیری دارد که بیماری دارد رویتان می گذارد. اگر بیماری روی احساسات و قدرت تمرکزتان تاثیر گذاشته و موجب فشار عصبی شده، هرچه سریعتر اقدام کنید بهتر است. انسان شاید بتواند چند ماه بیشتر تحمل کند، اما با عمری که بیهوده خود را در برزخ درد یا اضطراب نگه داشته چه باید کرد؟ ما مگر قرار است چند بار عمر کنیم و چقدر وقت داریم؟

کیفیت زندگی مهمترین چیزی است که باید به آن بها دهیم. شما می گویید ممکن است دوره نقاهت با کارم اختلال ایجاد کند. سوالم اینجاست، آیا همین الان بیماری بر سلامت روحی و نشاط شما تاثیر نگذاشته است؟ البته ممکن است بیماری تان از نوع خاموش باشد که تاثیری بر روند جاری زندگی نگذارد. اگر این گونه است، بسیار خوب می توان فرصت داد تا در زمانی مناسبتر اقدام شود.

خلاصه کلام، توجه کنید بیماری چه چیزی را خلق می کند و چه تاثیری بر سلامتی جسمی و روانی شما می گذارد. با شناخت نقشی که در سلامت شما دارد، می توانید به این تشخیص برسید که کدام انتخاب برای شما بهتر است.

عدد سه نیز نماد احساس و رحمان اشاره به موهبتی است که باید نسبت به خود داشته باشید. باور کنید هیچ چیز و هیچ کاری آن قدر مهم نیست که سلامتی شما اهمیت دارد. نسبت به احساسات و وجود خودتان نگاه مهربانانه تری داشته باشید