مدیریت اقبال

استخاره ازدواج

فریبا :

 

من برای استخاره مزاحمتان شدم.

در حالیکه بارها در گذشته خواب دیده ام که در مسیر جاده زندگی فردی سر راهم قرار گرفته و ازدواج می کنم اما تا کنون ازدواج نکرده و سنم هم زیاد شده است .

بنابراین پیش خود بارها اندیشیده ام که آیا باید منتظر و آماده باشم تا اگر پیش آمد بتوانم از پس آن بربیایم و از این فرصتی که خداوند در اختیارم گذاشته ونعمت الهی استفاده کنم یا نباید منتظر باشم و به امور فعلی با رضای الهی بپردازم؟ این وضعیت در طی سالها برایم چالش برانگیز بوده است. ممنون می شوم برایم استخاره را ارسال بفرمائید.

آرزومندم همواره  سالهای سال در پرتو نعمات و برکات الهی همچنان بسر برید.

الهی امین

 

پاسخ :

برای نیت شما دو استخاره گرفتم:
…امروز فرمانروایی از آن کیست؟ از آن یگانه قهار است. (سوره غافر، آیه ۱۶)
خدا می خواهد برای شما توضیح دهد و هدایت کند شما را به راه کسانی که پیش از شما بودند و شما را ببخشد و خدا دانای حکیم است. (سوره نساء، آیه ۲۶)

دوست خوبم، استخاره هیچگاه نمی گوید در آینده چه می شود، اما راه را نشان می دهد. در واقع، هر دو آیه نمایشگر لزوم تغییر در سبک سنتی نگاه شما به مقوله زوج یابی است. در شرایطی که جامعه به صورت انقلابی تغییر کرده، پایبند ماندن به چارچوبه های قدیمی و به انتظار خواستگار نشستن، کارکرد خود را از دست داده است. در آن عهد جاهلیت عرب، خدیجه تاجر بود و فاطمه بر مسند پدر ایستاد و خطبه بی‌بدیلی ایراد کرد و برای فدک خود سخنگو بود. منظورم این است که وجه نگاهتان را تغییر دهید.
البته معتقدم پیشنهاد ازدواج نباید از طرف زن صورت بگیرد، ولی زن امروز موظف است به دنبال جفتی مناسب از ابزار تعاملی بهره برده و چنانچه گزینه درخوری یافت به صورت غیر مستقیم آمادگی اش را نشان دهد. به هر ترتیب، شنا کردن در دنیای نو امن نیست و انسان باید مهارت‌های لازم را بیابد و صد البته مراقب اصول و ارزش‌های بنیادین خود باشد.

انسان امروز انسان دیروز نیست.
آیه اول اشاره به لزوم بال و پر گشودن و احاطه بر مسئله دارد. همانند عقابی که اوج می گیرد و چشم انداز گسترده ای می یابد، افق دیدتان را توسعه دهید و گل خوشبو و سلامت نفستان را مهیای بالهای پروانه نمایید. زمانی که شخصیت شما در محیط بدرخشد، مطمئن باشید چشمهای عیارشناسی هستند که ببینند و فرصتها پیش می آید.
اما، آیه دوم اشاره مستقیم به اصلاح سبک و روش شما در امر ازدواج دارد. انعطاف پذیر باشید و راه های منطقی و متوازن جدیدی را جستجو کنید. آیا انسان با دست روی دست گذاشتن می تواند به اهدافش دست یابد؟ پس، جهاد فی سبیل الله چه می‌شود. جهاد در مسیر حق و در مسیر تحقق حق انواع دارد که یکی از آن‌ها یافتن همسری انسان و درخور است. از شما حرکت، از خدا برکت. سزاواریتان را به رخ بکشید تا شایسته بهترینها بشوید.
نهایت کلام، توکل به حضرت حق و تلاش سلامت ابزاری است که به شما کمک می کند، مسیر دشوار را پشت سر گذاشته و به قسمت شایسته ای دست یابید.
ضمنا غافر به معنای بخشایش است و اشاره به تقصیری دارد که از فرد بر می‌آید و راه اصلاح را نشان می دهد. نساء هم بسیار بجا آمد و به مکمل بودن زن و مرد و احقاق حق اشاره دارد. جایی شما باید از بعد مکملتان بهره ببرید و حقتان را به دست آورید.
برایتان دعا می کنم