استخاره-خواستگاری-دخترمهران :

می خواستم درباره ویژگی های دختری که بهش علاقه دارم و آیندمون استخاره کنم.

 

استخاره :

همسر مطلوب برای شما باید در تامین نیازهایتان صحت عمل داشته باشد. استخاره اشاره دارد به سوره حاقه، آیه ۲۳: (در بهشتی برین) که میوه هایش در دسترس است.

نام حاقه به معنی حقانیت وقایع و به حق رسی است. به زبان ساده، دختر مورد علاقه تان باید صادق در گفتار باشد و بتوان رو راستی و محبت را در رفتارش دید. در حقیقت، بعد دیگرخواه در زن یکی از ویژگی های بسیار مهم است و در رابطه زناشویی چنانچه این وجه زن ضعیف یا ناقص باشد، رابطه گرفتار آشوب می شود. بعد زنانه با کرنش کردن در برابر وجه مردانه به غرور مرد بها و عزت نفس می بخشد. زن همچون باغی است که اگر درگاه آن به روی مرد گشوده نباشد، در ناخودآگاه مرد تضاد ایجاد می کند.

بنابراین، بین حضور اجتماعی زن و حضور او در نقش همسر تمایز قائل شویم. در این وجه دوم، چون مبنای نهاد خانواده بر احساسات و غرایز بنا شده، طبیعی است که باید نقش های جنسیتی را مد نظر قرار دهیم. به هر ترتیب، اگر آن دختر حرف هایش لفاظانه و رفتارشان خودخواهانه است، باغی است که میوه هایش را دور نگه می دارد و برای شما گزینه مناسبی نیست.