استخاره-خواستگار-مقیم-خارجسارا:

دو مسئله دارم. یکی این که خواستگاری دارم که در خارج از کشور است. آیا ازدواج با او صحیح است؟ سوال دومم هم این است که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارم؛ اما نمی توانم تصمیم گیری کنم. لطفا برای این دو سوالم استخاره بگیرید.

 

استخاره برای سوال اول (خواستگار مقیم خارج)

نیستی تو به لطف پروردگارت دیوانه سوره قلم/ آیه ۲

دیوانه یا مجنون کسی است که بدون حساب و کتاب و بدون تشخیص سره از ناسره قصد به انجام کاری می کند. ازدواج رفتن و از فروشگاه آب میوه خریدن نیست. دوست خوبم، اگر آن سوی دیوار را نمی بینید و یا امکانش نیست که ببینید، بهتر است به فکر رفتن به آن سو نباشید. در واقع، توصیه استخاره این است که عملتان مبتنی بر تشخیص خردمندانه باشد. اگر امکانی برای این تشخیص وجود دارد، امر شما صحیح است؛ وگرنه- خودتان که دیگر وکالت خوانده اید- عمل به ظن، عین خطاست.

 

استخاره برای سوال دوم (مهاجرت)

… این (خشنودی) برای کسی است که از پروردگارش بترسد. (سوره بینه/ آیه ۸)

مفهوم آیه اشاره به خشنودی برآمده از تربیت پرهیزگارانه دارد. به هدفتان نگاه کنید، آیا قصد شما از مهاجرت رسیدن به رشد و تعالی است؟ آیا می خواهید به فرصت جدیدی برای کمال دست یابید، در این صورت حق طبیعی و ذاتی شما این است که اقدام به مهاجرت کنید تا بتوانید به آن بعد کامل شخصیتتان نائل شوید. اما، اگر به دنبال خشنودی نفس، رفاه و آزادی می  گردید، بی گمان چنین گزینشی خطاست.

به بیان دیگر، خداوند پروردگار است و باغبانی است که می خواهد تا ما انسان ها به نهایت کمال وجودیمان برسیم. بنابراین، با خود صادق باشید و ببینید ریشه اصلی و دلیل واقعی تان برای مهاجرت چیست. اگر به دنبال آن بعد معنوی و تعالی طلبانه هستید که هیچ کس حق ندارد شما را از آن باز دارد؛ اما چنانچه هدفتان چیز دیگری است، بدانید شاید به آن خشنودی و رضایت دنیایی دست یابید، ولی در برابرش چیزهای بسیار مهمتری را از دست خواهید داد.