استخاره-درک-همسرسمانه:

لطفا درباره رابطه من با همسرم استخاره بگیرید؟

 

استخاره :

با سلام، تمایزی میان زندگی زناشویی با میدان جنگ وجود دارد. در زندگی مشترک، شما با همسرتان روبرو هستید، کسی که سوگند خورده اید در سختی و آسانی با او همراه باشید. به نظر می رسد، لازم است این فهم را بازخوانی کنید.

استخاره سوره فرقان/ آیه ۱۲ آمد: «چون (دوزخ) از فاصله ای دور آنان را ببیند، خشم و خروشی از آن می شنوند.» در تحلیل مفهومی، آیه اشاره به انسان هایی دارد که برای همسرشان مانند دوزخ هستند، یعنی از درون نسبت به رفتار همسر معترض شده و امواج منفی احساسی و غریزی نسبت به هرآنچه همسرشان می کند، در آنها شکل می گیرد. آیا این صحیح است؟

دوست خوبم، واقعیت این است که ما در زندگی مشترک هم همراه هستیم و هم معلم و آموزگار. در واقع، وجه برجسته ای از شخصیت انسان ماهیت «رب» بودن اوست. شما پروردگار زندگی مشترکتان هستید. بنابراین، به جای آن که به محاکمه درونی و مجازات نواقص شریکتان بپردازید، راه را در پایبندی به عهد و تلاش برای بهبود مناسبات ببینید. برای زنان ایرانی بسیار سخت است، از تربیت نادرست والدین خود را خلاص کنند و یاد بگیرند با اعتماد به نفس باید دوست داشت و همچون باغبانی که حواسش به همه جای باغچه است، مراقبی درمانگر بود.

 

سمانه:

خیلی ممنون چقدر زیبا تفسیر کردید