استخاره-زندگی-زناشویی-تنش-آلود

گذشت در زندگی زناشویی

مینا:

چند سالی است زندگی مشترکم دچار مشکل شده و مرتب با همسرم درگیری و دعوا داریم. لطفا، برایم استخاره بگیرید.

 

استخاره :

به کسانی که کفر ورزیدند بگو به زودی مغلوب می شوید و در دوزخ محشور خواهید شد و چه بد آرامشگاه (جایگاهی) است.

سوره آل عمران / آیه ۱۲

 

چکیده تحلیل :

در رابطه با شما، اصلاح از تغییر نگرشتان شروع می شود. این که فکر کنید همسرتان حق ندارد با شما رفتار بدی داشته باشد و بخواهید تلافی کنید یا ثابت کنید که اشتباه از اوست. آیه از طریق برهان خلف دارد نشان می دهد هنگامی که به دنبال مغلوب ساختن همسرتان هستید، خانه تبدیل به یک جایگاه بد می شود…

 

مشروح تحلیل :