آیا از همسرم جدا شوم؟

سوره النساء / آیه ۶ :‏

‏…پس‎ ‎هر‎ ‎گاه‎ ‎اموالشان‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎آنان‎ ‎رد‎ ‎کردید بر‎ ‎ایشان‎ ‎گواه‎ ‎بگیرید،‎ ‎خداوند‎ ‎حسابرسى‎ ‎را‎ ‎کافى است‎.‎
آیه به حسابرسی متعارف و در حد نرمال اشاره دارد. آیا شما در حسابرسی امور همسرتان این خط متعارف را رعایت کرده اید یا نه، سختگیرانه او ‏را زیر ذره بین قرار داده و هر کنش وی راموشکافانه به تیغ نقد کشیده اید؟ دوست عزیز، مبنای استخاره ای که بنده می گیرم بر کشف و شهود ‏است. دریافت ها نشان می دهند اگر شکست ذهنی شما و عمق دردی که می کشید، نتیجه زیاده روی در حسابرسی رفتار همسرتان باشد، ریشه درد ‏درون دل خود شماست. آیا مرد ایده آلی را می شناسید که فاقد هر نوع عیب و ایراد باشد؟ آیا زن ایده آلی را می شناسید که همه کارهایش صحیح و ‏سلامت باشد؟
مشکل بزرگ در جامعه ما این است که فرد خود را مستحق شرایط زندگی نمی داند، فکر می کند لیاقت یا سزاواریش بسیار بیش از آن گونه رفتاری ‏است که همسر یا خانواده در برابرش دارند. اما، واقعیت این است که همه ما، تک تکمان، جزئی از این فرهنگ هستیم. خیانت کردن، بدرفتاری و ‏عدم توجه به حال دیگری شاخصه هایی است که به صورت علائم حاد بیماری درون نزدیکانمان می بینیم و متاسفانه کمابیش درون خودمان نیز ‏وجود دارد. بنابراین، راه حل گسستن و بریدن نیست، پیوست، اشراف پیدا کردن و آغاز درمان واقعی است.‏
می دانید منظورم از درمان واقعی چیست؟ این که ابتدا و در اولین قدم، دست از تخریب بی امان طرف مقابل در دادگاه ذهنتان بردارید و ابتدا خود ‏بر صندلی متهم نشسته و سختگیرانه داوری شوید. شما متهم هستید به خاطر تمام دلواپسی های بی جایتان، شما متهم هستید به خاطر تمام زیاده روی ‏هایتان، شما متهم هستید به خاطر تمام اشتباهات ریز و درشتتان و شما متهم هستید زیرا سهمی غیر قابل اغماض در کشیدن شدن زندگی مشترکان به ‏وضعیت کنونی دارید. ‏
پس، ابتدا خودتان را اصلاح کنید. ابتدا از خود شروع کنید، اگر در فرایند تغییر شما، همسرتان همچنان یک آفت ولنگار و بدکنش باقی ماند، آنگاه ‏می توانید به فکر چاره باشید. طلاق ساده ترین پاسخی است که یک ذهن درمانده و بیمار در برابر سختی مسئولیت برای اصلاح زندگی مشترک می ‏دهد. جای بسیار اندوه دارد که ما ایرانی ها به شدت گرفتار همین پاسخ ساده شده ایم، شاید به این دلیل که دیگر حاضر نیستیم زیر بار مسئولیت برویم ‏و دلمان راحتی و آسودگی خیال را می خواهد. دیگر از آن روح پر صلابت نیاکانمان کمتر اثری در ایرانی امروز دیده می شود.‏

آیا همسرتان شایسته شما هست؟

سوره فاطر / آیه ۱۷‏

و‎ ‎این‎ ‎‏(امر) براى‎ ‎خدا‎ ‎دشوار‎ ‎نیست‎.‎
همان طور که گفتم استخاره مبتنی بر کشف و شهود است و اینجا داستان مردی را روایت می کند که یک ویژگی خوب دارد: ایستادگی در برابر ‏سختی های راه. اگر همسر شما فردی است که در کولاک مشکلات می ایستد و به حرکت ادامه می دهد، اگر آدمی است که برای هدفش به سختی ‏تلاش می کند و دشوارترین وضعیت ها را تحمل می کند، بدانید همسری مناسب شان خود در اختیار دارید و ارزشش را دارد برای احیاء زندگی تان ‏هر نوع از خود گذشتگی و فداکاری نشان دهید.‏
باقی خود دانید.‏