امیدوار-ایندهنینا:

سلام
ببخشید من دیشب خواب دیدم دندون کناری سمت چپ این دوتا دندونهای جلوم افتاده زرد بود و کثیف ګرفته بودم دستم نګاهش میکردم بعد اون که افتاده جاش یک دندون سفید نیش زده بیاد بیرون ولی عمودی نیش زده بود و بخودم میګفتم میرم دکتر درستش میکنه میشه جوابمو بدید خواهش میکنم.

تفسیر:

زمانی که دندان شکسته یا افتاده را در کف دست می بینیم، توجه خواب به این است که چه واکنشی نشان می دهیم.
در رویای شما، دندان ها زرد و کثیف بوده و به قولی عمر خودشان را کرده بودند و اشاره به موقعیت هایی دارند که دیگر فرصتشان سوخته است. البته دندان جدید به جای آن ها فرصت های جدیدی در حال ظهور کردن است، اما مشکلاتی وجود دارد. دندان کج در آمده، چه باید کرد؟ رفتن به نزد پزشک گزینه ای است که شما انتخاب می کنید. پزشک راهکار فنی و صحیح روبرو شدن با مشکلات است.
نینای عزیز، به گذشته نچسبید و با مسائل احساسی برخورد نکنید. افراد حرفه ای می دانند لزوم زندگی حرفه ای درگیر احساسات نشدن است. بنابراین، اگر موقعیت هایی از دست می رود، به جای غوغا به پا کردن، منطقی باشید و تمرکزتان را روی رشد و اصلاح فرصت های جدید قرار دهید.
پیام رویا برای شما همین است که با پذیرش واقعیت و حرکت به سمت رفتار منطقی می توانید مسائل جاریتان را حل و فصل کرده و اوضاع را به سمت بهبود سوق دهید.

 

تعبیر نمادها (معنای دقیق) :