مترومحمدباقر قالیباف – شهردار تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، از افتتاح نیمه جنوبی خط ۳ مترو تهران در روز سه‌شنبه هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، خط ۳مترو تهران شامل سه بخش شمالی، میانی و جنوبی است که خط میانی آن در آذرماه سال ۹۱ با طولی معادل هفت کیلومتر افتتاح شد و قرار است طی هفته جاری از ۱۲ کیلومتر نیمه جنوبی خط سه مترو تهران که شامل ۹ ایستگاه است، پنج ایستگاه افتتاح شود.

ایستگاه‌های آزادگان، جوادیه، قلعه‌مرغی، راه‌آهن و منیریه پنج ایستگاه نیمه‌جنوبی خط سه مترو تهران خواهند بود که در هفته جاری به منظور بهره‌برداری به افتتاح می‌رسند.

شهردار تهران در روزهای ابتدایی سال نو وعده داده بود که افتتاح نیمه‌جنوبی خط ۳ مترو تهران، در آغاز سال ۹۳ به عنوان عیدی شهروندان تهرانی به آنها داده شود.