ابفا-اب-قیمتمدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در گفت‌وگو با تسنیم اظهار داشت: طبق مجوز مجلس در قالب قانون بودجه سال جاری، ما از ابتدای سال می توانستیم تعرفه های آب را افزایش دهیم اما دولت به دلیل ملاحظاتی این بند از قانون را اجرایی نکرد.
وی افزود: قاعدتا باید از این امکان قانونی برای تعدیل تعرفه ها که هر چند اندک است استفاده کنیم و با وجودی که افزایش تعرفه آب هنوز ابلاغ نشده اما استفاده از مجوز افزایش تعرفه که در قانون بودجه ۹۲ به دولت داده شده برای افزایش قیمت آب در سال جاری قطعی است.
مدیرعامل آبفای کشور با بیان اینکه درصد افزایش تعرفه های آب تا زمان ابلاغ آن مشخص نیست، گفت: افزایش تعرفه آب به گونه ای لحاظ می شود که حداکثر، مشترکان کم مصرف و آنهایی که مصرفشان در حد متعارف است در مجموع روی قبوض خود افزایش ۵۰۰ تومانی داشته باشند و کسانی که مصرف آب آنها بیش از حد متعارف است، حداکثر افزایش ۲۵۰۰ تومانی روی مبلغ نهایی پرداختی قبوض آب خود خواهند داشت که مطمئنا این رقم بسیار ناچیز است و چیزی تحت عنوان میزان درصد افزایش تعرفه مصرفی آب، هیچ تأثیری در سبد هزینه خانوار نخواهد داشت.