نانرمضان کامران‌پی با اشاره به تغییرات در نرخ نان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: در راستای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هر گونه افزایش قیمت نان تا تیر ماه ممنوع است.
وی با بیان اینکه تغییر در قیمت آرد و نان به تصمیم سازمان هدفمندی یارانه‌ها بر می‌گردد، ادامه داد: اکنون قیمت‌ها مربوط به سال ۹۱ است و سال گذشته افزایش قیمت نداشتیم و امیدواریم امسال تصمیم‌ها در راستای در نظرگرفتن منافع مردم و دولت صورت گیرد.

 

منبع:فارس