تاکسیمعاون عمرانی استاندار تهران با بیان اینکه نرخ جدید کرایه‌های تاکسی از ۱۶ اردیبهشت ماه اعمال می‌شود گفت: قیمت‌گذاری بر عهده شورای شهر است و از تاریخ اعمال افزایش ۲۵ درصدی اعمال می‌شود.
به گزارش ایسنا، حسن کریمی در حاشیه کمیته مبارزه با ساخت‌و سازهای غیر مجاز درباره افزایش کرایه‌های تاکسی گفت: شورای شهر تهران افزایش ۲۵ درصدی کرایه‌ها را مصوب و فرمانداری نیز آن را تایید کرده است که این نرخ‌های جدید از ۱۶ اردیبهشت ماه اجرایی می‌شود.