shiftegiسارا:

نمی دونم شما می تونید کمکم کنید برای تعبیرخواب. یکی از دوستانم که خیلی هم جوان هستش الان مریض شده و در حال درمان و کموتراپی است. از نظر اعتقادی هم آدم خیلی با ایمانی است. پدرشوهرش خواب دیده که داره پشت سر این خانم نماز می خونه و به اون اقامه بسته. همسر اون مرد هم توی خواب به شوهرش گفته گناه داره پشت زن نماز می خونی؛ ولی پدر شوهرش جواب داده که این فرق می کنه.

حالا میخواستم اگر شما تعبیرش رو میدونید محبت کنید تعبیر خواب رو بگیر که به دوستم بگم. پیشایش از کمک تون خیلی خیلی ممنونم.

تفسیر:

خواب ها را می توان از زوایای مختلف نگریست. روانشناسان رگه های شخصیت و تعارضات روانی را در خواب جستجو می کنند و خواب ها را به عنوان میانبر درمان می شناسند. زاویه دیگر به خود نمادها بر می گردد. نمادها در خواب، بازتابی از ماهیت خود نماد هستند. برای مثال، شما اگر مادرتان را در خواب بینید، یکی از خصوصیات ایشان است که نمودار می شود. اما، جدا از این پیام اصلی خواب هم هست.

درباره دوستتان، به او بگویید: بازتاب اعمال ما در ساحت شعور هستی تجلی یافته و به سمت ما بازتاب می یابد. بیشتر انسان ها نه به سوی خدا که به سوی سنگی نامش کعبه، می ایستند. میان این دو تفاوت است. کسی که رو به سنگ می ایستند در نهایت به سوی نفسانیت خویش ایستاده است. به خدا که بایستیم، آرامش وجودمان را فرا می گیرد. غرایضمان پالوده می شود و رفتار و گفتارمان بوی گل می گیرد. اما، کسانی که رو به سنگ می ایستند، آکنده اند از تقیدها و تظاهرها. از کلامشان آیات و روایات نمی افتد، اما در کردارشان جز وهم نمی بینی. به دوستتان بگویید، نگاهش را از سنگ به خالق سنگ بگرداند.

به تفسیر خواب پدر شوهر ایشان برسیم:  به او نیز بگویید یکی از خطاهای ذهن مدخله دادن دلبستگی ها در امر تشخیص است. زمانی که انسان احساساتش درگیر مسئله ای باشد، دیگر قادر نیست به درستی تشخیص دهد و گرفتار خطای در قضاوت می شود. ایشان بی گمان عروسشان را بسیار دوست دارد؛ اما برای قضاوت نیاز به مدرک و مستندات است. فرض کنید به پدر شوهر دوستتان پیشنهاد سرمایه گذاری شده باشد؛ و ایشان آنچنان به موضوع علاقمند بشود که به جای بررسی و تحلیل منطقی بر مبنای آن شیفتگی تصمیم به سرمایه گذاری بگیرد. نتیجه کاملا روشن است، ایشان متضرر خواهد شد.

پدر شوهر دوستتان باید هنگام قضاوت درباره مسائل، احساسات را کنار گذاشته و بر مبنای منطق و مستندات عقلی قضاوت کند.