میلاد امام رضا (ع) زایش نور زندگی است.

تولد-امام-رضا

درس آموز زندگی

به ریسمان زندگی می نگریم، به ریسمان متصل به حضرت حق و امام هشتم شیعیان را می بینیم که ساده زیستی را در کاخ جلال و شکوه عباسیان پیشه کرده است.

درود خدا بر او باد که با دیدن قدرت و شکوه صاحبان دنیا، گرفتار وسوسه نمی شد و قلب بزرگ او جز برای انسانیت و جز در طریق بندگی به تپش نمی افتاد.

امام روزی های حلال

امام ما مرد زندگی ساده و لذت های حلال خداوند و دوری جوینده از منافع آلوده بود. او همچون روحی مقدس پا در کاخ مامون عباسی گذارد تا به تمام کسانی که ناگزیر از حضور در درگاه صاحبان قدرت می شوند، راه و رسم سلامت زیستن را بیاموزد. بر این نور آسمانی و انسان الهی سلام دوباره فرستاده و میلاد پر برکتش را به عموم شیعیان تبریک می گوییم.