لیگ-برتر-فوتبالشرکت ایرانیان نوین مجری انحصاری تبلیغات محیطی سازمان لیگ برتر فوتبال شد.

پس از مزایده‌ای که سازمان لیگ فوتبال برای بهره‌برداری انحصاری تبلیغات محیطی دو فصل آتی لیگ برگزار کرد، ۲۶ شرکت مبالغ پیشنهادی خود را ارائه کردند که در نهایت از میان متقاضیان چهار شرکت انتخاب شدند.

پس از بررسی‌های صورت گرفته شرکت‌ ایرانیان نوین با مبلغ پیشنهادی ۱۶۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به عنوان مجری انحصاری تبلیغات محیطی سازمان لیگ برتر فوتبال انتخاب شد.

این قرارداد که در نوع خود بی‌سابقه است،‌ فردا به صورت رسمی در سازمان لیگ به امضا می‌رسد.

در قرارداد سه ساله گذشته رقم تبلیغات محیطی در سال اول تا سوم به ترتیب ۱۴، ۱۶ و ۱۸ میلیارد تومان بود.

مهدی تاج، رییس سازمان لیگ در این رابطه گفت: امسال کف مبلغ مزایده برای تبلیغات محیطی را ۳۰ میلیارد تومان برای سال اول و ۳۶ میلیارد تومان برای سال دوم در نظر گرفتیم. پیش‌بینی کردیم با به مزایده گذاشتن این کار، ارقام پیشنهادی بالا می‌رود که همین هم شد. از میان این ۲۶ شرکت ۱۱ شرکت یک درصد مبلغ پایه مزایده یعنی ۳۰۰ میلیون تومان را واریز کردند و با گرفتن اسناد مزایده در آن شرکت داشتند و پس از باز شدن پاکت‌ها، در حضور رییس فدراسیون، نماینده سازمان بازرسی، تمامی اعضای هیات رییسه سازمان لیگ و مسئولان حراست وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال که جمعا تعدادشان ۱۷ نفر بود، ۴ شرکت مبالغ بیشتری نسبت به بقیه داشتند که آن‌ها را به عنوان برنده اعلام کردیم.

به گزارش ایسنا،‌ چهار شرکت فوق مبالغ ۱۵۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، ۱۵۹ میلیارد تومان، ۱۶۰ میلیارد تومان و ۱۶۰.۷ میلیارد تومان را پیشنهاد داده بودند.