روزنامه-اطلاعاتروزنامه اطلاعات در سرمقاله خود به دیدار علی جنتی وزیر ارشاد با سیدمحمد خاتمی در ایام نوروز پرداخت و نوشت:

این دیدار کاملاً معمولی و نوروزی بوده است و هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای نبوده است. در واقع این دیدارها با فعالان سیاسی و اجتماعی طبق رسم هر ساله انجام می‌شود. این تذکر ۱۶۰ نماینده را «بی بی سی» فارسی دست‌مایه خبری کرد و آن را تا حد مگر خاتمی هم در لیست افراد در حصر است؟ شرح و تفسیرداد. جای تأسف است که در سالی که نکوست و باید از بهار مجلس نشان‌های آن را جستجو کرد، خبرسازی برخی از نمایندگان مجلس ما می‌شود دست‌مایه خبرسازی و اظهار تأسف و… رسانه‌های بیگانه.

این که تعدادی از نمایندگان مجلس، اظهار نگرانی رهبری از شرایط فرهنگی در کشور را مصادره به مطلوب کنند و آقای علی جنتی وزیر ارشاد دولت را بر مرکز این نگرانی بنشانند و تا استیضاح وزیر ارشاد پیش روند و آن را پیروی تقوامدار خود از بیانات رهبری بخوانند، نشان دیگر از توصیف «سالی که نکو است» در بهارستان (مجلس) است.

از مدت مسئولیت آقای جنتی وزیر ارشاد اسلامی چند ماهی نگذشته است که به محور کنار زدن وزیر از دولت آقای روحانی از سوی جمعی خاص در درون و بیرون مجلس شورای اسلامی مبدل شده است!

اگر آقای جنتی که در دولت جدید آقای روحانی مسئولیت وزارت ارشاد اسلامی را پذیرفته است از گرفتاری بزرگ خود، فساد وسیع باقی مانده از گذشته در این وزارتخانه می‌داند و می‌نالد، مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به پرونده‌های فساد در وزارت ارشاد اسلامی از گذشته نه چندان دور و ضایعات تخریبی فرهنگی آن، چه کرده است؟

پرسش، تذکر، درخواست استیضاح وزیر و… از وظایف نمایندگان است. شکی در آن نیست. اما پرسش این است که مصدر ظهور و بروز این وظیفه نمایندگان از چه جایگاهی شکل می‌گیرد و بر می‌آید؟ حذف رقیب به هر وسیله ممکن؟ یا گرایش سیاسی خاص و در تنگنا قرار دادن دولت و حاشیه‌سازی جنجالی برای وزرای دولت؟ در حالیکه نباید از متن این همه مشکلات غفلت کنند و بلکه باید با تعامل باری از دوش ملت بردارند.

مجلس براساس دو شاخص ملی و دینی از نگاه مردم محک می‌خورد. هر نماینده‌ای اگر به هر علت و دلیلی در کنش نمایندگی خود این دو شاخص را نادیده بگیرد و برای تثبیت خواست‌های فردی یا گروهی به جایگاه رد یا قبول قیام کند، تردید نباید کرد که به «وحدت ملی» ضربه می‌زند. سالی که نکوست باید نشان روشن تعامل سازنده مجلس و دولت را داشته باشد. اگر می‌خواهید این بهار، بهار امید برای مردم و کشور گردد، با وجود شعار «تدبیر و امید»، مجلس چه نشانه‌ای برای مردم از سال نکو دارد؟