موبایل-بانکمدیرکل فناوری اطلاعات وارتباطات بانک مرکزی گفت: از اردیبهشت ماه سال ۹۳ بانک‌ها بابت تراکنش‌هایی که پول از حساب مشتری خارج ولی به حساب بانک مقصد وارد نمی‌شود، به مشتریان خسارت می‌پردازند.
به گزارش مهر ناصر حکیمی با اشاره به اینکه مصوبه ای در مورد میزان و درصد جریمه لحاظ شده وجود دارد، افزود: برای اینکه این شبهه در مشتریان بانکی ایجاد نشود که بانک به صورت عمدی تراکنش ناموفق انجام داده است، این کار صورت می‌گیرد، البته جریمه مشمول تمام تراکنش‌های ناموفق نمی‌شود، زمانی جبران خسارت انجام می‌شود که مشتری پول را از دست می‌دهد که این جریمه شامل هزینه ثابت به اضافه درصدی از میزان پول از دست رفته است.
وی درباره قطع انتقال کارت به کارت در سیستم موبایل بانک تعدادی از بانک‌ها گفت: انتقال کارت به کارت روی موبایل به صورت الکترونیکی ممنوع است چرا که بستر موبایل امن نیست و امنیت کافی برای تبادلات بین بانکی را ندارد. هر بانکی این کار را انجام دهد مطمئنا بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد.