گندم:

من رشته دانشگاهیم طراحی شهری است. خواب دیدم با برادرم در یک پارک قدم می‌زنیم .  بهش می‌گم من این پارک رو طراحی کردم. دو درخت بلند رو بهش نشون می‌دم یکی پر از شکوفه بود و یکی پر از برگ. بعد رومونو که برمی‌گردونیم هردوتا در یک جای بلند قرار داریم و از اونجا درختای دیگه رو می‌بینیم که خیلی دور تر از ما هستن. بعد یک دفعه باد شروع به وزیدن می‌کنه. دو پارچه یکی سبز به دست من می افته که بازش می‌کنم و با طلایی نوشته بود یا زهرا.  پارچه رو که می‌خوام بو کنم می‌بینم بوی خاک عجیبی می‌ده .

تفسیر:

تواضع را در عمل و احساستان بیابید. روحتان را با تواضع و فروتنی عجین کنید. چگونه می خواهید خودتان شاد شوید و دل  دیگران را خوشحال کنید، زمانی که وجودتان آکنده از غرور است؟

دوست خوبم، شما با برادرتان هستید. همچنین دو درخت و دو پارچه در خوابتان وجود دارد. دو عدد تمامیت است و از  یک سو احساس و از  سوی دیگر نگرش و اندیشه را نشان می‌دهد. درخت اما نماد قوام و استواریست. آیا باید برای چیزهایی که پدید آورده‌اید (نماد طراحی من است) آکنده از غرور باشید.

پارک اشاره به خوشی و شادی بخشیدن دارد. چگونه می‌توان دیگران را شاد کرد  و آنان را نواخت. رویا شما را به فراز بلندی می‌برد تا نشانتان بدهد بسیارند دیگرانی که چون شما رسته و به  کمال رسیده‌اند. در واقع دو درخت اشاره به کمالی دارد که شما در خود می‌بینید. اما، آیا این کمال شما را شاد و دیگران را خوشحال می‌کند؟

در بلندیی قرار می‌گیرید تا دیگرانی چون خود را ببینید و درک کنید، بی‌همتا نیستید. سپس دو پارچه سبز که نماد رویش است به دستتان می‌رسد. رنگ طلایی اشاره به خلوص و عبارت «یا زهرا» اشاره به تواضع و فروتنی دارد. زهرا که ام ابیها (به معنای مادر پدرش) می‌نامیدند، هرگز به واسطه دختر رسول خدا و همسر علی بودن فخر نفروخت و دیگران را از خود نراند. بوی خاک نیز بوی رستن و در عین حال بوی هیچ بودن است. چون خاک شوی، چون مانند زهرا از منیت درون  خلاص  شوی، آنگاه در تو زیباترین هستی‌ها رستن می‌گیرد.

نهایت کلام، اگر در شما کمال و آراستگی هست، بدانید این کمال در بسیاری دیگر نیز هست. آنچه می‌تواند شما را ممتاز کند، در فروتنی و بزرگواری است  که باید هم در باور خود به آن برسید و هم در عملتان نمود داشته  باشد.