خاتمیقبل از شروع تحلیل، به بازخوانی خبر بپردازیم. سایت جهان نیوز در مطلبی با عنوان «ماجرای تعبیر خواب خاتمی در دوران طلبگی» به خوابی که آقای خاتمی دیده بود اشاره کرده و نوشته است: یکی از چهره های فرهنگی و مذهبی کشور که پیش از انقلاب هم حجره ای سید محمد خاتمی بوده است اخیراً در جلسه‌ای خاطره‌ای از آن دوران و همراهی اش با خاتمی در مدرسه دارالشفای قم نقل کرده است که بخشهایی از آن را می خوانید.
وی می گوید: یک شب خاتمی با دستپاچگی از خواب بیدار شد و گفت که خوابی دیده است. آن شب هرچه اصرار کردم، چیزی درباره خوابش نگفت، اما دنبال کسی بود که تعبیر خواب بداند که گفتم کسی به اسم آقای فکور هست که می‌گویند خوب تعبیر خواب می‌کند.
وی نقل کرده ‌است که خاتمی که اوایل طلبگی‌اش بود و هنوز معمم نشده بود، در حضور آن فرد گفت که خواب دیده است که لباس روحانیت بسیار شیک و تمیزی پوشیده، اما وقتی خودش را در آینه نگاه کرده، متوجه شده که ریشش را تراشیده است، وحشت کرده و از خواب پریده‌است.
آقای فکور خواب وی را این‌گونه تعبیر کرد که شما به قدرت و سلطنت می‌رسید، اما آبروی اسلام را می‌برید. راوی می گوید که این تعبیر در آن شرایط دوران طاغوت و به سلطنت رسیدن یک طلبه خیلی عجیب بود.
راوی این خاطره افزوده است که اخیراً از طریق یکی از اعضای مجمع روحانیون پیغامی برای خاتمی فرستادم و ماجرای آن خواب را یادآوری کردم و گفتم آن خواب را به یاد بیاورد و اشتباهاتی که کرده را دوباره تکرار نکند.

واقعیت این است که تعبیر خواب امری سهل و ممتنع است. آقای فکور پوشیدن عبا را نماد رسیدن به قدرت و سلطنت تعبیر کرده است. به خاطر دارم، سال ها پیش تاجری برایم تعریف می کرد که اوائل انقلاب واردات برنج داشت و شبی در خواب دیده بود که عبای زربفتی بر دوش دارد و با افتخار میان جمع راه می رود. در کتاب های تعبیر خوانده بود به جاه و مقام می رسد؛ اما فردای آن شب کلاهبرداران بین المللی با او تماس گرفته و از سادگی آن روزگار بهره برده و او را ورشکسته ساخته بودند. بسیاری از آدم ها خواب پوشیدن لباس روحانیت را دیده و هیچ کدام به سلطنت نرسیده اند. همچنین بسیارند انسان هایی که خواب افتادن دندان را دیده و هیچ کدام از عزیزانشان فوت نکرده است.

همان طور که گفتم تعبیر خواب سهل و ممتنع است. هنگامی که اصول فنی آن را ندانیم، به تعبیرهایی می رسیم که پایه ای در واقعیت نداشته و می تواند ما را گرفتار اشتباه کند. اگر تعبیر درست را نمی دانیم، فقط بشنویم و بعد فراموش کنیم.

آقای فکور صورت تراشیده را نماد آبروی ریخته می داند، در حالی که صورت اصلاح شده نماد تجدد و نوگرایی است. خواب خاتمی بیانگر جدالی است که میان دیدگاه سنتی و نوگرا نسبت به دین درون ایشان ایجاد می شود.

در حقیقت، آیینه واقعیت را نشان می دهد و افشا گر هستی واقعی است. لباس روحانیت نو و صورت اصلاح شده نیز هر دو نماد نگرش جدید به عرصه دین و بازخوانی مفاهیم مذهب بر اساس معیارهای تازه است. در این بین، ترسیدن نمایشگر چالش درونی است که میان باورهای قدیمی و بروز نگرش نو ایجاد می شود. رویا به آقای خاتمی نشان می داد که با چالش درونی بزرگی میان درک سنتی و نوگرا از دین روبروست و باید تاب شناخت نوگرایانه از اعتقادات و باورهای عمیق مذهبی را داشته باشد.

البته واقعیات نیز نشان دهنده حرکت خاتمی در همین مسیر بود و خاتمی در کنار روحانیون بزرگی چون بهشتی، مطهری و… کوشیده دین را از منظری جدید درک کرده و تشیع را بر مبنای نگرش نوین به جامعه جهانی معرفی نماید.

مطلب مرتبط:

– تعبیر خواب خاتمی  و سوله گاوداری