مهدی-تاجمهدی تاج، رئیس سازمان لیگ در نامه‌ای به کلیه باشگاه‌ها اعلام کرد که از این پس باشگاه‌ها اجازه پرداخت مالیات قرارداد بازیکنان و مربیان را ندارند و مودیان مالیاتی (بازیکنان، مربیان و سایر عوامل باشگاه) باید شخصا نسبت به پرداخت مالیاتشان اقدام کنند.

سازمان لیگ برتر برای جلوگیری از بروز مشکلات اعلام کرده که امکان پرداخت مالیات بازیکنان، مربیان و کلیه عوامل باشگاه از سوی باشگاه‌ها وجود ندارد.

پیش از این باشگاه‌ها پرداخت مالیات برخی از بازیکنان و مربیانشان را تقبل می‌کردند که بعضا به دلیل عدم پرداخت مالیات مشکلاتی از جمله ممنوعیت خروج از کشور برای آنها به وجود می‌آمد.

مهدی تاج، رییس سازمان لیگ فوتبال در این رابطه به ایسنا گفت: باشگاه ها به جز پرداخت مالیاتی که برعهده‌شان است حق تقبل کردن پرداخت مالیات دیگری را ندارند و در این رابطه ما در کنار سازمان امور مالیاتی هستیم و اگر مشکلاتی برای بازیکنان و مربیان به وجود آید ما از تصمیمات آنها دفاع می‌کنیم.

وی با تاکید بر مصمم بودن سازمان لیگ در اجرای این تصمیم گفت: عملکرد سازمان لیگ نشان داده که بر اجرای تصمیماتش پافشاری می‌کند و ذره‌ای کوتاه نخواهد آمد.