چادرزهرا:

سلام وقتتون بخیر.خواب دیدم با یک چادر سفید در حال نماز خواندن هستم که ابتدا جهت قبله را متمایل به چپ ایستاده بودم و پس از قامت بستن رو به قبله و متمایل به راست نمازم را خواندم که نماز صبح بود.

تفسیر:

در مسیر زندگی، مراقب باشید مسیر اهدافتان را گم نکرده و زمانی که مرتکب خطای در مسیر می شوید، آن را اصلاح نمایید. پذیرش اشتباه و اصلاح وضعیت ویژگی ممتازی است که انسان موفق را از آدم شکست خورده متمایز می کند.
در رویای شما، چادر پوسته ای است که پیرامون خود دارید. گاه پوسته از ماهیت حفاظتی خود خارج شده و تبدیل به یک مانع می شود. به گونه ای که فرد قدرت تغییر را از دست می دهد. در رویا، چادر سفید اشاره دارد که مراقب باشید، لایه های حفاظتی ذهنتان از کارکردشان خارج نشده و باعث انجماد ذهنی تان نگردند. فرد متعصب حق را می بیند، اما آن را نمی پذیرد.
اما، تعبیر خواب صبح نماد شروع روشنایی و آگاهی است. طبیعی است که در گرگ و میش هوا آدم مرتکب خطا در تشخیص شود. بنابراین، باید سهل گیر باشد، مسئولیت خطایش را پذیرفته و آن را رفع نماید. تعبیر خواب نماز پذیرش طریقت و پیروی از آن است. اما قبله در حقیقت مسیر هدف فرد است. قبله حکم چراغ راهنمایی به سمت هدفی را دارد که در زندگی برای خود در نظر گرفته اید. رویا به شما می گوید، قدرت بررسی، نقدپذیری و اصلاح را درخود حفظ کنید. زیرا اگر قصد رسیدن به هدفتان را دارید، فقط با این ویژگی است که می توانید به سمت آن پیش رفته و امید موفقیت داشته باشید. دگم اندیشی و تعصب می تواند ویرانگر باشد.

پاسخ زهرا:

یک دنیا ممنون از تفسیر زیبا و بجایتان. موفق و موید باشید