اینترنت-فناوریبراساس نتایج یک نظرسنجی به مناسبت ۲۵ سالی پنجمین سالگی شبکه اطلاع رسانی جهانی در ۱۲ مارس اکثر آمریکایی ها اعلام کرده اند اگر قرار باشد بین جدایی از تلویزیون یا اینترنت یکی را انتخاب کنند ، جدایی از تلویزیون را انتخاب خواهند کرد.
به گزارش صبحانه، بر اساس تحقیقی که مرکز تحقیقاتی پیو انجام داده  حدود ۵۳ درصد از کاربران آمریکایی اینترنت رها کردن اینترنت را بسیار دشوار می دانند و این درحالی است که شمار این افراد در سال ۲۰۰۶ ،۳۸ درصد بود.
با در نظر گرفتن افرادی که از اینترنت استفاده نمی کنند، ۴۶ درصد از آمریکایی ها رها کردن شبکه را دشوار می‌دانند.
در مقابل۳۵ درصد  آمریکایی ها جدایی از تلویزیون را دشوار می دانند درحالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، ۴۴ درصد بود.
بر این اساس زنان بیش از مردان به اینترنت وابسته هستند . براساس نتایج این نظرسنجی ، آمریکایی های تحصیل کرده یا ثروتمند نیز بیشتر از بقیه آمریکایی ها به اینترنت وابستگی دارند.
تلفن همراه پس از اینترنت در رده دوم قرار می گیرد:۴۹ درصد از دارندگان یک تلفن همراه جدایی از آن را دشوار می دانند درحالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، ۴۳ درصد بود.
در خصوص تلفن های ثابت، فقط ۲۸ درصد از مالکان آنان جدایی از آن را دشوار می دانند درحالی که این رقم در سال ۲۰۰۶، چهل و هشت درصد بود.
امروزه، ۸۷ درصد از آمریکایی ها از اینترنت استفاده می کنند درحالی که این رقم ۲۰ سال پیش یعنی در سال ۱۹۹۵، ۱۴ درصد بود.
در سال ۱۹۹۵، ۴۲ درصد از آمریکایی ها هرگز کلمه اینترنت به گوششان نرسیده بود و ۲۱ درصد فقط مفهوم مبهمی را از آن در ذهن داشتند.
آمریکایی ها همچنین اغلب از شبکه اینترنت استفاده می کنند: ۷۱ درصد از آنان هر روز به اینترنت مراجعه می کنند درحالی که این رقم سال ۲۰۰۰ بیست و نه درصد بود.دسترسی به اینترنت به موازات توسعه دستگاه های موبایل افزایش یافته است.
بنا بر اعلام پیو، اکنون،۶۸ درصد از آمریکایی ها از طریق تلفن همراه ، تبلت یا دیگر دستگاه های همراه برخی از اوقات به اینترنت متصل می شوند.
حدود ۹۰ درصد از آمریکایی ها یک دستگاه تلفن همراه دارند و دو سوم آنان برای متصل شدن به اینترنت از تلفن‌های همراه خود استفاده می کنند.
بر این اساس حدود ۹۰ درصد از کاربران اینترنت اعلام می کنند که شبکه چیز خوبی برای شخص آنان است در حالی که فقط شش درصد آن با این نظر مخالفند.