Business woman and group of workers people.زری:

تو خواب دیدم صاحبکار سابقم برای برادرش که اونم کارفرمام بود از من کمک می خواد. بهم گفت مصرف موادش زیاد شده، با هاش تماس بگیر و کمک کن بهش  .

تفسیر:

احساس مسئولیت شناسی و تعهد در شما کاستی گرفته است. گاه پیش می آید که آدم در قبال خودش، دیگران یا محیط کار حس مسئول بودن را از دست می دهد و به این ترتیب موجبات کاستی را فراهم می آورد. خودتان را باز یابید و به آنچه باید، مسئولانه عمل کنید.

برادر نماد تعهد پذیری است و تماس گرفتن یعنی اطلاع حاصل کردن. دوست خوب، از خواب غفلت خارج شوید. سربازی که در هنگام نگهبانی با بی توجهی می خوابد، باید انتظار لمس شدن به وسیله چاقوی دشمن را داشته باشد.

عدم احساس مسئولیت موجب نقصان در توجه شده و در نهایت به خراب شدن کارها می انجامد. زنی که به وظایف زندگی و خانه نرسد نه تنها فرزندانش را دچار سوء تربیت می کند، بلکه به زودی با سردی در رابطه زناشویی نیز روبرو می شود.

در قبال زندگی خود و دیگران مسئولیت پذیر باشید و اجازه ندهید بی توجهی هایتان به ضایعه ای جبران ناپذیر بیانجامد.