سارا:

در خانه یکی از اقوام حمام رفته بودم. پوست بدنم بسیار سفید و درخشان شده بود. ناگهان شوهر و پسر آن قوم وارد حمام شدند. پاهایم را جمع کرده بودم و به شدت جیغ می‌کشیدم. آن‌ها دقایقی حضور داشتند و بعد رفتند. جویای دلیل آمدنشان به حمام بودم که آن زن گفت، پشت کمرت آیه قرآن نوشته شده بود و آن‌ها آمده بودند ببینند چه نوشته است.

تفسیر:

باورهای بی‌موردتان را کنار بگذارید؛ زیرا به خاطر این  باورها به خودتان  اجازه بهره بردن از توانایی‌هایتان را نمی‌دهید.

پوست سفید نماد پیراستگی  و مبرا بودن از نقص است. آیه قرآن روی پشت کمر نیز همتی والا و ارزشمند را نشان می‌دهد. در حقیقت، آدم با اراده و سختکوشی هستید؛ اما به موفقیت نمی‌رسید، زیرا سنت‌ها و اعتقاداتتان جلوی فعالیت‌هایتان را گرفته است. خداوند انسان را آفریده تا ظرفیت‌های وجودی خویش را به منصه ظهور برساند. چه چیز بدتر از این که خود آدم سد راه پیشرفتش شود؟!

سارای عزیز، حمام نماد شستن و پیراسته شدن از چرک و آلودگی‌هاست. ذهنتان را از فرضیاتی بی‌پایه و اساس و وسواس‌های نادرست پاک کنید. به توانایی‌ها و شخصیت محکمتان اتکا کرده و مسیر زندگی‌تان را هموار نمایید.