ارتعاش کلاموقتی کلامی را جاری کردی, ارتعاشی می سازی
و ارتعاش تو موجی می سازد در دل مخاطب
گاهی این موج می تواند کسی را به زیر برد و گاه به اوج…
اولین کسی که به همراه این موج به بالا و پایین می رود, خود تو هستی!
مگذار موج کلامت تورا به نزول سوق دهد…
باید همواره زیباترین هایت را بر زبان آوری, حتی به هنگامه خشم
بگذار که فقط خوبی هایت جاری شود
از انعکاس تیرگی ها بر آینه ی دل مخاطبت واهمه داشته باش
چرا که تیرگی ها گسترش می یابد
پس تو به نوبه ی خودت مگذار جهان تیره و تار شود…

 

منبع:لبخندزندگی