کوه-کوهنوردی-سختکوشیمهران:

دیشب خواب دیدم یه کوه است که میخوام ازش برم بالا. هرچی بهم گفتن سخته نمیتونی ولی من رفتم. به زور و مشقت رسیدم. آخرش از یه ریشه درخت انگور کمک گرفتم.  وقتی رسیدم بالا دیدیم باغ خیلی خوبیه که که مامان و داداشم اونجا منتظرم بودن. از دیدنم خوشحال شدن. خواهشا جوابو حتما بذارین. واقعا فکرم مشغوله  🙁

تعبیر خواب :

به حرف های منفی محیط توجهی نکنید. انسان های بزرگ کسانی هستند که به سمت ناشدنی ها حرکت کرده اند. مطمئن باشید، زمانی که به اهداف بزرگتان دست یابید، با نگاه گرم عزیزانتان روبرو خواهید شد.

تعبیر خواب کوه سختی و دشواری مسیر است و بالا رفتن از کوه، یعنی دست به اقدامات سخت زدن. برای مثال، بخواهید رتبه یک کنکور را به دست آورید یا در رقابت برای موقعیت شغلی ویژه ای شرکت کنید. محیط معمولا ما را از تلاش و تقلا باز می دارد. دیگران چون خود روح های قد کوتاهی دارند، تصوری از بلند قدی روح های بلندپرواز ندارند. طبیعی است که نه در کار بیاورند و بگویند این شدنی نیست. اما، اگر حرکت به سمت ناشدنی ها نبود، آیا هیچگاه قاره آمریکا کشف می شد؟ آیا هیچگاه انسان به ماه سفر می کرد؟ تعبیر خواب باغ بستری است که می تواند بهره ای نیکو به بار آورد. باغ فرصتی است که اگر به آن بپردازید و برایش انرژی و زمانتان را هزینه کنید، موفقیتی درخور نصیبتان می کند.

مطمئن باشید، در آن سوی سختی ها باغی از فرصت ها و لبخند گشاده زندگی به انتظارتان نشسته است. پس چرا منصرف شوید؟ آنچه را صحیح می دانید و هدفی که به نظرتان درست است با قدرت و تمرکز تمام پیش بگیرید. درخت انگور نشان می دهد در همان سختی هایی که تجربه می کنید، طعم دلچسبی را نیز خواهید چشید. تعبیر خواب انگور لذت و شادکامی است. به نظر می رسد مادر و برادرتان انسان هایی کوشا هستند و آنها مسیر صحت را به شما نشان می دهند. با تلاش و پشتکار می توان هر ناشدنی را ممکن کرد.