تفکرمهر:

خواب دیدم که با دوستام داریم میریم یه جایی که شبیه دانشگاه است من پله های اون جا رو میبوسیدم وبالامیرفتم اون جا پله های زیادی داشت وپله هاش سفید بود در مرحله بعد خوابم وقتی از اونجا بیرون اومدیم یه مرد که لباس کلاه داری پوشیده بود داشت نماز میخوند وشبیه ادم های عادی نبود خییییلی زیبا بود عقب تر اون مرد یه زن که چهره اش معلوم نبود با چادر سفید داشت نماز میخوند من رفتم زیر چادر اون زن ودراومدم ))خیلیی ممنون میشم اگه تفسیر شه.

تفسیر:

با مفتون شدن، دست و پای خود را گم کردن و رفتار حقیرانه نشان دادن، راهی برای رسیدن به اهداف گشوده نمی شود. در قرآن داریم، کسانی که آیات نازل شده هنوز آن را درک نکرده اند، به سجده می افتند، همانند خرانی هستند که بار آن ها کتاب است. چون افراد نادان نباشید و با عزت نفس راه صحیح رسیدن به رویاهایتان را بیابید.
پله های سفید اشاره به مراحل منطقی دارد که برای رسیدن به هدف باید پیمود. در نقطه مقابل، بوسیدن پله های درخشان اشاره به اسیر ظواهر شدن است. همین معنای اسارت را توجه شما به چهره زیبای مرد و عبور از زیر چادر زن نشان می دهد. دوست خوبم، نماز خواندن اشاره به پذیرش حقیقت و اصول منطقی دارد و چهره زن ناپیداست. چهره ماهیت را نشان می دهد و زمانی که ناپیداست یعنی باید تلاش کنید اصول صحیح اهدافتان را بیابید و از آن ها پیروی کنید. اما، شما از زیر چادر زن رد می شود. این امر رفتاری بازیگوشانه و فاقد صحت است. راه درست ایستادن در قواره زن و آداب موضوع را به جا آوردن است. اگر قصد ورود به دانشگاه را دارید، راهش نه اشعار عاشقانه در مدح دانشگاه خواندن که دیسپلین داشتن و سخت مطالعه کردن است.
با من می خواهم، من می خواهم و ابراز شیفتگی کردن، انسان به خواسته هایش دست نمی یابد. راه و روش صحیح دست یابی به اهداف زندگی تان را بیابید و با پیروی از آن ها بدل به انسان موفقی شوید.

مهر:

با تشکر فراوان