ترسا:

من خواب دیدم ازدواج کردم با یکی از اقوام و بچه دار شدم دارم بهش شیر میدم ولی اون بچه بلد نیست شیر بخوره. توی یه سایت دیدم که مفهومش اینه که عمر من کوتاهه و زود میمیرم. وای ،استرس گرفتم. تو رو خدا بهم بگین تعبیرش چیه. البته من مجردم و این خوابو صبح نزدیک ساعت ۹ بود دیدم شاید ۸ تا نه……

تفسیر:

ذهنیتتان را نسبت به خودتان عوض کنید. این که روز اول نتوانید کاری را به درستی انجام دهید، کاملا طبیعی است. بنابراین، مضطرب نشوید. کارها را باید آموخت، آرامشتان را حفظ کنید، با دقت مشاهده نمایید و راه درست انجام کارها را از طریق تمرین و تکرار بیاموزید.

دوست عزیزم، کودک موجود ضعیفی است که باید حمایت شود تا توانایی انجام کارها را به دست آورد. شیر نیز نشان دهنده چیزهایی است که مادر به فرزندش می دهد تا رشد کرده و توانایی روبرو شدن با مسائل را بیابد. بنابراین، اگر کودک بلد نیست شیر بخورد، یعنی نمی تواند چون نمی داند و باید به او آموخت. ممکن است با خود بگویید اما شیر خوردن که امری ذاتی است. نه دوست خوبم، نمادها در خواب تمثیل هستند. در جهان واقع نیز حقیقت این است که کودک هرچیز حتی حرکت چشم، دست و پا را از طریق تمرین زیاد و به تدریج می آموزد. بنابراین، اگر کودک در خواب شما بلد نیست شیر بخورد یعنی شما نمی دانید باید برای انجام کار تجربه کسب کنید. فرض کنید در محل کارتان ناگهان پست جدیدی کاملا متفاوت با موقعیت قبلیتان به شما می دهند. آیا باید خود را ببازید و فکر کنید وجود انجام چنان کاری را ندارید یا بدتر این که بدون هیچ منطقی شروع کنید رفتار غیرحرفه ای نشان دادن؟ طبیعی است که این رویکردها را باید اشتباه دانست. با آرامش موقعیت جدید را ارزیابی کرده و به خودتان باور داشته باشید. شما می توانید همان قدر موفق باشید که دیگران هستند و چه بسا بسیار بیش از آن ها، کافی است از راه صحیح و به گونه ای حرفه ای با مسائل روبرو شوید.

اما، کلام آخر دنیای خواب بسیار پیچیده است. هرچه در این رابطه نوشته شده بیشتر خیال بافی بوده تا واقعیت. کتاب های موجود فاقد هرگونه متدولوژی و روش سیستماتیک برای تفسیر رویاها هستند و ساده بگویم، اگر قرار بود هر وقت ما از این دست خواب ها می بینیم، نزدیکی بمیرد یا اتفاق ناگواری سرمان آید، اکنون نه مایی باقی مانده بود و نه شمایی.