بابونه“تنگ شدن عروق” باعث می‌شود که خون کمتری به قسمت‌های مختلف مغز وارد شود و گشاد شدن عروق می‌تواند باعث احساس فشار پری یا کوبیدن در سر شود.
احساسی که اغلب مبتلایان به سردرد تجربه می‌کنند در حالی که عکس العمل‌های التهاب زای آن موجب درد ورم و حتی تغییر شکل مفاصل و سایر نسوج در بیماری آرتروز است.مشخص شده که مصرف بابونه موجب کاهش درد در این نوع بیماری است.
بهترین نوع مصرف بابونه کبیر روشی است که گیاه مورد مصرف حرارت کمتری ببیند. یعنی با حداقل حرارت تهیه شود و بهترین روش خشک کردن در اثر انجماد است.
بنابراین گزارش، باید توجه شود که مصرف برگ‌های تازه گیاه ممکن است در بعضی اشخاص عکس العمل‌های آلرژیک داشته باشد.دم کرده گیاه با حرارت زیاد ممکن است به مواد عامل گیاه آسیب برساند.
در مورد درمان درد‌های میگرن و آرتروز بابونه آثار مثبتی نشان داده است در مقایسه با آسپرین که از داروهای ضد درد معمولی است بابونه کبیر بهتر است زیرا ضمن اینکه درد را کاهش می دهد، عوارض جانبی نظیر آسپرین را ندارد زیرا آسپرین ممکن است موجب “خونریزی در معده” شود.
سایر داروهای ضددرد نیز نه تنها اعتیاد آور هستند بلکه عوارض منفی آنها نیز شدید است. بابونه کبیر در سایر موارد نیز کاربرد دارد.
منبع:انتخاب