تعبیر خواب اتاق خالی

نسترن :

یک روز صبح نزدیک بیدار شدنم خواب دیدم در اتاقی که انگار وسیله ای هم در آنجا نبود روی تختی دراز کشیده ام.

روی دستم از کف دست تا وسط آرنج، نقشی به رنگ آبی مهر خورده بود. قسمت اول طرح از وسط آرنج تا ابتدای کف دست شکلی اسلیمی شبیه تیغه علم بود و کف دست چهره زنی با موهای کوتاه نقش بسته بود.

مُهر روی دستم، نشان دهنده این بود که زایمان کرده ام.

با خودم فکر می کردم چرا هیچ چیز از قبل زایمان یادم نیست. چطور قبل سزارین درد نداشتم یا شاید هم یادم نمیاد. ولی پدرم در ذهنم بود که قبل یا هنگام عمل آنجا بود.

در ادامه خوابم با خواهرم قرار بود بریم محله امامزاده حسن(تهران)

 

خلاصه تحلیل :

ظرفیت ها و مهارت های شخصی لازم برای اقدام کردن را به دست آورده اید. شما سردرگم هستید که چه می توانم بکنم؟ اما، سطح توانایی های درونی شما ارتقاء پیدا کرده و اکنون  می توانید چشم انداز روشنی داشته باشید و با اتکا به قابلیت هایتان به سمت اهداف مورد نظر حرکت کنید. مهر خورده شده بر کف دست و زایمان نمادهایی هستند که اشاره به همین امر دارند. اتاق فضایی را نشان می دهد که در  اختیار شما پنجره به معنای چشم انداز و در به معنای مسیر حرکت را ارائه می دهد…

 

مشروح تحلیل :