تکامل تکوینی مخلوقات

ترجمه آیه :

و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین ، و تفاوت زبانها و رنگهای شماست در این نشانه هایی است برای عالمان!

 

خلاصه تفسیر:

یکی از معارفی که در بطن آیات قرآن پنهان شده، گزاره های علمی است. در این آیه کافی است به سادگی میان معماری هستی (آفرینش آسمان ها و زمین) و تفاوت گویش و رنگ دانه های پوستی ارتباط برقرار کنید و چرایی آن را بپرسید تا به «تکامل تکوینی» برسید.

 

مشروح تحلیل  :