ترجمه سوره کافرون :

بگو ای کافران/ آنچه می‌پرستیدنمی‌پرستم/ و آنچه می‌پرستم شما نمی‌پرستید/ و من پرستنده آنچه شما می‌پرستید نیستم/ و شما هم پرستندگان معبود من نیستید/ شما را دین شما و مرا دینم.

چکیده تحلیل :

شاید افرادی بر این باور باشند که طرد کردن راه ربرو شدن با جریان‌های ناسازگار نیست؛ اما در زمانی که جریان ناسازگار ماهیت تهاجمی و مخرب دارد و زمانی که امر اصلاحی راه به جایی نمی‌برد،‌ بایکوت کردن صحیح‌ترین گزینه پیش روی ماست.

 

مشروح تحلیل :