تحلیل-سوره-اخلاص

انسان موجودی اجتماعی است

بگو او خدای یکتاست/ خدای بی نیاز/ نه زاده و نه زاده شده/ و نه او را همتایی است

چکیده بحث

تحلیل محتوایی در جستجوی ایجاد لینکی میان مفاهیم آیات با علوم مدرن است. به خصوص تلاش می شود به ارتباط آیات با مفاهیم روانشناسی و مهارت های زندگی توجه شود.

در سوره اخلاص، به تشریح سیستم قائم به ذات پرداخته شده و نشان داده می شود انسان ذاتا موجودی اجتماعی است و هنگامی که در مسیر استقلال حرکت می کند، عملا گرفتار عوارض مصیبت بار می گردد. زن یا مردی که می خواهند روی پای خودشان بایستند و کاملا مستقل زندگی کنند، بی شک در ورطه معضلات روحی و حتی مادی فرو خواهند افتاد.

این خداوند است که به دلیل صفات ذاتی و خالق بودن، می تواند فارغ از من و ما به حیات خویش ادامه دهد، زیرا موجودی قائم به ذات است.

 

شرح تحلیل :