تخت دونفرهآناهیتا:

سلام
خواب دیدم وارد اتاق خوابم شدم و دیدم پایه های تختم شکسته، فکر میکنم با همسرم دو نفری از بیرون آمدیم و وارد اتاق شدیم، روی تخت وسایل خواب مثل تشک و پتو نبود، یک تخت دونفره خالی که دقیقا چهار تا پایه اون شکسته، محل اتصال چهار چوب چوبی به پایه ها هم قطع شده بود، دو نفری نگران کیف (مثلا سایز سامسونت ) شدیم که توش طلا و جواهراتمون رو گذاشته بودیم و زیر تخت گذاشته بودیم، نگاه کردیم دیدیم کیف هست و دست نخورده، و تخت شکسته روی کیف افتاده، ( قیافه کیف برام آشنا نبود، اما تخت خواب خودم بود).لطفا تعبیر خواب مرا بگویید.
از لطفتون ممنون.

تعبیر خواب :

مهمترین گنج زندگی تان آسیب دیده. مگر مهمتر از این هم چیزی در روی کره زمین برای یک زن می تواند وجود داشته باشد: آرامشگاه عشقتان گرفتار نقصان شده و روح زندگی در میان دو قلب به جمود گراییده است. بدترین دشنام به عشق نادیده گرفته شدن است و عشق را چوبی خشک انگاشتن است. تخت یک زوج روح زندگی آن دو است و از درون آن باغ های بهاری شکوفه می زنند و اوج می گیرند. آیا این را لابلای روزمره گی و دلبستگی های کم قدر خانه و زندگی و لوازم رفاه گم نکرده اید؟
به زندگی تان بازگردید و دقیق نگاه کنید. آیا همسرتان واقعا در کنار شماست؟ آیا شما احساسات و خواست های او را به درستی درک کرده و آن ها را برآورده می کنید؟
زمانی که شما دلنگران طلا و جواهراتتان هستید، خواب خبر از فاجعه می دهد. مگر آن تخت متعلق به شما نیست؟ تخت دو نفره محلی برای یکی شدن و بی غل و غش نثار کردن است. جایی که عشق میان زوج بال می کشد و دیگری را خود دیدن تجلی می کند. دوست خوبم، حس باشکوه زن بودنتان کجاست؟ شاید جنس مادی تخت از چوب بی جان باشد؛ اما احساس یک زن به آن چوب های خشک جانی بهاری می بخشد.
زندگی تان را بازیابید. آن کیف نمادی از ارزش داشته های مادی است. زمانی که طلا درون کیف باشد به چه کار می آید؟! اما زمانی که آن را به گردن می آویزیم، گویا سنگ های گردنبندمان جان می گیرند. تخت نیز این گونه است. تا به حال خود رها شود، چوب خشک بی ارزشی است؛ اما چون کانون محبت زوج می شود، الماسی از آن تولید می شود که از آن جواهری ارزشمندتر نمی توان یافت.
عشق را گم نکنید. مراقب احساسات زنانه تان باشید و بدانید اصل بزرگ زندگی «محبت» است.

 

 

تعبیر طلا (معنای دقیق):

– تعبیر خواب طلا