دوربین-حرارتیمحققان اسپانیایی سیستم جدیدی را برای خودروها طراحی کرده‌اند که می‌تواند عابران پیاده را در فاصله ۴۰ متری در شرایط دید محدود مانند رانندگی در شب تشخیص دهد.

به گزارش ایسنا، دانشمندان دانشگاه کارلوس سوم مادرید سیستمی را طراحی کرده‌اند که از دوربینهای مادون قرمز برای ثبت حرارت بدن ساخته شده است.

این سیستم از تصاویر ثبت شده مادون قرمز دور با دو دوربین حرارتی برای تشخیص امکان حضور افراد در حوزه دید آنها استفاده می‌کند.

هدف از این فناوری، آگاه کردن راننده از وجود عابر پیاده در مسیر خودرو و حتی متوقف ساختن خودرو در صورت خودران بودن آن است.

این دوربینها اکنون می‌توانند تا ۴۰ متر فاصله با عابر پیاده را تشخیص دهند اما محققان امیدوارند که با تعویض لنزها با انواع دارای دامنه تمرکز بالاتر بتوان این فاصله را وسعت بخشید.