شرح رویا:

ترانه صحنه های کوتاهی از خواب را به یاد می آورد: به خانه دختر خاله ام رفته بودم. حامله بود… در صحنه بعد به همراه او و همسرش به عروسی رفته بودیم. سپس دیدم به همراه یکی از دوستانم که جراح فک و صورت است در محوطه سر بازی هستم. مردی قصد مهاجرت به استرالیا را داشت و درختان مویی را دیدم که انگور نسبتا دانه درشت سیاه داشتند و با خودم گفتم از آن می توان شراب قرمز بسیار خوبی درست کرد. اما، فکر می کردم هنوز نرسیده اند.

تحلیل تشخیصی رویا:

 رویاها ابزار ناخودآگاه برای شناسایی و برملا کردن طرحواره های ناقص ذهن هستند. یعنی کمک می کنند تا ساختهای معیوبی را شناسایی کنیم که باعث اختلال در روش شناخت، تفکر و رفتار ما می شوند. رویای ترانه نیز یکی از همین طرحواره ها را بیان می کند. ترانه دچار وسواسهای ذهنی مرتبط با دست یابی به هدف است. مشکل او عبارت از وسواسهای ذهنی مرتبط با نحوه انجام کار و تدارک مقدمات است.

در حقیقت، ترانه به قدری مجذوب مقدمات می گردد که عملا هدف را معلق می گذارد. این دست آدمها معمولا به جای عملگرا بودن و دست به اقدام زدن، وقت زیادی را صرف اما و اگر کردن یا پرداختن وسواس گونه به جزئیات می کنند. درست مانند کسی که قصد ساخت یک دستگاه را دارد، ولی به قدری دلواپس تدارکات لازم و ردیابی خطاهای احتمالی است که به صورت مستمر زمان اجرا را به تعویق می اندازد. این افراد حاضر نیستند بپذیرند که موفقیت در گرو تجربه کردن است و هیچ فردی با کنکاش ذهنی به شناگر ماهری تبدیل نمی شود.

راهکار درمانی:

هر رویایی درون خود مفاهیم لازم برای اصلاح طرحواره ناقص را دارد. ترانه برای رهایی از وسواسهای ذهنی خود نیازمند افزایش روحیه نتیجه گرایی و اشتیاق برای رسیدن به مقصد است. او با تصویرسازی ذهنی باید میل به نتیجه را افزایش دهد. به این طریق، با رشد هدفگرایی توجه شخص به جزئیات دست و پاگیر کاسته می شود. به عبارت دیگر، شور و شوق رسیدن، مانند شراب بی نظیری است که فرد را بر می انگیزد و از توقفهای بی جا و بهادادن به جزئیات کم اهمیت باز می دارد. راننده ای که آکنده از هیجان برنده شدن است، شتاب می گیرد و درگیر سنگریزه های راه نمی شود.

#تعبیرخواب #تعبیر_خواب #تعبیر #خواب #رویا #تحلیل_رویا #یونگ #روان_تحلیلگر #مشاوره #روانشناسی #فروید #باردار #عروسی #شراب #شراب_قرمز #انگور