تعبیر_خواب_برف

تعبیر خواب برف

برف به صورت پوششی یک دست روی اشیاء را فرا می‌گیرد و در خود سردی و انجماد دارد. در تحلیل داستانی خواب، نماد برف به معنای پوشش و انجماد است. از سویی قوه تشخیص را مختل می‌کند و از سوی دیگر باعث خاموش شدن شعله اشتیاق می‌شود.

 

خاتمی و سوله گاوداری

در سال‌های نخستین دوران ریاست جمهوری خاتمی، فرد دیده بود که او به اتفاق همراهان به ساختمان سوله‌ای نزدیک شدند. درب بزرگ سوله بسته بود و جلوی آن بر زمین برف دیده می‌شد. خواب این گونه پایان یافت که از درون سوله عده‌ای تاپاله به سمت جماعت  می‌انداختند و آن‌ها مقابله به مثل می‌کردند. در این میان، خاتمی سخت مراقب بود مبادا کفش‌های مشکی و براقش آلوده شوند.

برف نشسته در جلوی درب سوله، بیانگر تراکم انرژی منفی در فضای ارتباطی دو جناح و لزوم تشخیص این تنگنای ارتباطی بود. در چنین وضعیتی، حرکت مستقیم به سمت ارتباط، معنایی جز رودررویی قطعی نداشت. پرتاب متقابل تاپاله‌ها تاثیر مخرب دو جناح روی هم را نشان  می‌داد. در این بین، خاتمی تنها به صیانت از خویش می‌اندیشید. اما،‌ واقعیت سوله نشان می‌داد در تصادم میان  دو جناح می‌توان نقش فنی و سازنده داشت. گاو نماد برکت است. ظرفیت‌های جناح راست، ماهیت پربرکتی بود که می‌شد آن را با جریان اصلاحات همراه  کرد و کشور را در مسیر شکوفایی پیش راند. خاتمی باید تردامنی اختیار  می‌‌کرد، صدمه را به جان  می‌خرید و  از در دلسوزی و گرمای هم‌دلی راه میانه را سکانداری می‌کرد. (شما می‌توانید به ابعاد الهام‌بخش این خواب فکر کنید. چرا کفش‌های خاتمی سیاه و براق بود؟ معنای بسته بودن درب بزرگ فلزی چه بود؟ و…)

اما،‌ امروز خلف او  نیز راه کمابیش مشابه‌ای را در پیش  گرفته و با اجتناب از مداخله موثر، فرصت‌های بزرگی را نابود می‌کند.

 

تمرکز بر فراز قله برفی

رویابینی دیده بالای قله پوشیده از برفی به حالت تمرکز نشسته است. نشستن مانند گیاهی مستقر شدن و قرار گرفتن است. حالت تمرکز اشاره به انرژی درونی رویابین دارد. معنا ساده است: در عالم واقع، رویابین گرفتار مشکلات بزرگی شده است- مشکلاتی که همچون برف بر روی قوه شناخت او نشسته اند تا به درون خود فرو رود و بر فراز حجم مشکلات منجمد شود.

گذشته از این واقعیت رنج آور، درون رویابین حقیقت دیگری خودنمایی می‌‌کند. وجود رویابین سرشار از انرژی درونی است. او می‌تواند با اتکا به قوه تشخیص ذاتی خود به درک متوازن مسائل نائل آید و سخت‌ترین مشکلات را مرتفع نماید. رویابین ظرفیت بزرگی برای حضور در میدان چالش‌ها و حفظ آرامش درونی خود دارد. روحیه‌ای که ویژه ناخدای  کشتی‌هاست.

 

اما، کسی که در برف راه می‌رود، در اثر رفتار نسنجیده خود، گرفتار معضلاتی شده که اشتیاق او را می‌فرسایند. برای آن که شادابی را باز یابد، لازم است فضای زندگی را به دقت رصد کند و ببیند با چه واقعیاتی روبروست و راه منطقی مدیریت مسائل چیست؟