تعبیر-خواب-دندان-شکسته

تعبیر خواب دندان شکسته کف دستاب

پرستو:

من چند شب پیش خوابی دیدم که به شدت مرا نگران کرده است

خواب دیدم دندان جلو ام (دندان اول سمت راست از  بالا) افتاده و در کف دستم بود. سه قسمت شده و رنگ قسمت وسط آن تیره شده بود. من سعی می‌کردم آنها را جای دندانم وکنار هم بگذارم اما هر چه سعی می کردم فایده‌ای نداشت.

 

خلاصه تحلیل:

برای رفع مشکلات باید نگاه حل مسئله‌ای داشت.  برخورد احساسی کردن و در برابر مسائل زندگی، از شیوه‌ای بدون انعطاف پیروی کردن، راه به جایی نمی‌برد. نوشتن یک نسخه برای تمام دردها بدون تردید منجر به درمان نخواهد شد.

 

مشروح تحلیل :

 

تعبیر نمادها (معنای دقیق) :